Oppilaanohjaus

Ohjausta ja tukea koulunkäyntiin oppilas saa jokaiselta opettajalta, ohjaukseen erikoistuneelta oppilaanohjaajalta ja rehtorilta. Ohjauksen merkitys korostuu oppimispolun nivelvaiheissa, uuden oppiaineen alkaessa, opettajan, luokan tai koulun vaihtuessa. Erityistä tukea tarvitseville oppilaille ohjaus on keskeinen tukitoimi.

Maria Mustakallio-Tuomaala toimii oppilaanohjaajana 7, 8. ja 9. luokilla.