Oppilaskunta

Myllytullin koulu

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

Oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa. Myllytullin koulussa jokainen luokka valitsee oman oppilasvaltuutetun luokastaan, luokan edustaja kuuluu autotomaattisesti koulumme oppilaskunnan hallitukseen. Hallitukselle valitaan lukuvuosittain puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä sihteeri.

Hallituksen tehtävänä on mm. johtaa ja koordinoida oppilaskunnan toimintaa. Oppilailla on oppilaskunnassa eri tehtäviä. Yksi tehtävä on kuitenkin kaikilla yhteinen: kaikki hallituksen jäsenet pyrkivät omalla esimerkillään korostamaan koulun me-henkeä.