Rehtorin terveiset Rehtorin terveiset

Kesäterveiset

Kesän lämpö on hellinyt meitä toukokuun aikana ja luonto on herännyt uuteen kesään. Pian oppilaat ja koulun henkilökunta kirmaavat kesälaitumille keräämään voimia uusiin haasteisiin. Kesän kiireettömyys ja erilaiset aktiviteetit odottavat meistä jokaista. Turvallisuus on hyvä muistaa kaikissa tilanteissa, sillä vapaa-ajan tapaturmat lisääntyvät yleensä kesäaikana.

Kulunut kouluvuosi jää mieleemme Suomi 100-juhlavuodesta ja uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomista muutoksista. Ensi syksynä uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön myös 8.luokilla. Arviointi on monipuolistunut, toiminnallisuus on lisääntynyt ja oppiaineita yhdistävää ilmiöpohjaista opetusta on kokeiltu kaikilla luokkatasoilla. Oppijan aktiivinen rooli oman oppimisensa suunnittelussa ja arvioinnissa tuo mukanaan myös vastuuta. On opittava itsensä johtamisen tärkeä taito, jotta aloitetut projektit ja tehtävät saadaan hyvin tuloksin maaliin asti. Syksyllä siihen on taas uusi mahdollisuus.

Lämmin kiitos koko kouluväen puolesta huoltajille hyvästä yhteistyöstä! Saumaton yhteistyö on tärkeää, jotta lapset ja nuoret saavat kasvulleen tarvitsemansa tuen meiltä aikuisilta. Kannustaminen ja huomion kiinnittäminen hyvään tuottaa yleensä paremman tuloksen kuin moite. Positiivisen kasvatuksen keinoja voimme kaikki lisätä lasten ja nuorten kohtaamisessa.

Viimeistä kouluviikkoa vietämme hyvinvointiteeman parissa. Opettajat ovat osin tiedottaneet siitä itse tai teille on tullut Wilmassa linkki viikon ohjelmaan.

Hyvää ja rentouttavaa kesää,

Helena-rehtori