Tupakointiin (tupakkatuotteisiin) puuttuminen Myllytullin koulussa koulualueella kouluaikana.

  1. Ensimmäisestä tupakoinnista palaveri apulaisjohtajan kanssa. Palaverin tarkoituksena on tiedottaa oppilaalle jatkotoimenpiteistä, mikäli hän jää uudelleen kiinni tupakoinnista kouluaikana koulualueella. Kotiin ilmoitus tupakoinnista ja käydystä keskustelusta.
  2. Toinen tupakointi kirjataan ylös (kotiin ilmoitus).
  3. Ilmoitus poliisille (kotiin ilmoitus).