Ajankohtaista

< Takaisin

Veteraaniasian yhteistyöneuvosto perustettiin - kaupunginhallituksen päätöksiä 28.8.2023

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 28.8.2023. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Maankäyttösopimuksen sopimuskorvauksen maksuajan ja kiinteistökaupan määräajan

pidentäminen Alppilanbulevardilla, Kiinteistö Oy Kaarnatie 10. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Kertaluontoinen toiminta-avustus vuodelle 2023, Merellinen Oulu ry. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Veteraaniasiain yhteistyöneuvoston perustaminen. Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystä seuraavasti:” Yhteistyöneuvoston puheenjohtajana toimii Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja.” Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Lokakuu 2022 - kesäkuu 2023 valtuustoaloitteet sekä aikaisemmat, käsittelemättömät

valtuustoaloitteet. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi

5. Lokakuun 2022 - kesäkuun 2023 kuntalaisaloitteet sekä aikaisemmat, käsittelemättömät

kuntalaisaloitteet. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

6. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

7. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

8. Määrärahamuutos Tuiran monitoimitalo. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat