Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 31.1.2023

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 31.1.2023. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

1. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2431, Kontinkankaan kaupunginosa (Aapistie 4). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

2. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 564–2510, Nuottasaaren kaupunginosa (Heinäpään jalkapallostadion). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Rakentamisvelvollisuuden määräajan jatkaminen, 564-2-18-121, Asunto-Oy Linnankatu 31. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2023, muutoksia kokousten alkamisaikoihin. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Oulun kaupunginhallituksen matka Luulajaan 21.-23.2.2023. Päätösesitys hyväksyttiin. Varsinaisen kaupunginhallituksen jäsenen ollessa estyneenä, voi hänen henkilökohtainen varajäsenensä osallistua matkalle.

6. Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Helsingissä 7.-8.6.2023. Valittiin Juha Hänninen, Mirja  Vehkaperä, Risto Päkkilä, Sami Pikkuaho, Saija Hyvönen, Jessi Jokelainen, Henna Määttä ja Pirjo Sirviö. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Maankäytön toteuttamisohjelma 2024-2028, luottamushenkilöseminaarit 22.3.2023 ja 5.4.2023. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset.

Vs. kaupunginjohtaja muutti päätösesitystä seuraavasti:

Kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta ja palauttaa yhdyskuntalautakunnan päätöksen 24.1.2023 §38 (Päiväkotitontin varaaminen Oulunsalosta, Jääsköntie 5) uudelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi. Perustelut otto-oikeuden käyttämiselle ovat seuraavat:

Varauspäätöksen jälkeen on noussut esille seuraavaa:

Kaavoitus on kesällä 2022 arvioinut toisen samalle tontille aioitun hankkeen yhteydessä ettei päiväkodin sijoittaminen kirkon edustalle kortteliin 129 ole mahdollista, koska tontti sijaitsee Lentokentäntien melualueella, on yleiskaavan puistoaluetta ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä aluekokonaisuus, jossa pitkiä näkymiä Lentokentäntieltä kirkolle ja kirkon ohi etelään on pidetty tärkeinä. Päiväkodin pihan suojaaminen melulta olisi vaatinut meluntorjuntarakenteita tai rakennusten sijoittamista Lentokentäntien varteen, jolloin arvokkaat pitkät maisemanäkymät kirkon ohi olisivat estyneet.
Ko. tontilla voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1983, eikä se ole toteutunut, joten se voidaan katsoa tavoitteiltaan vanhentuneeksi, ja kaavaa tulisi muuttaa. Vuonna 2010 hyväksytty yleiskaava ohjaa alueen tulevaa maankäyttöä ja asemakaavamuutoksia. Yleiskaavassa alue on varattu virkistyskäyttöön, johon käyttöön se tulisi myös asemakaavassa osoittaa.

Muita asioita ei otettu.

Lisälista:

9. Hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten selvityksen täydentäminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat