Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallitus perusti hyvinvoinnista ja osallisuudesta vastaavan johtajan viran - Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 1.11.2022

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 1.11.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Oulu -konsernin talouden neljännesvuosiseuranta III/2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Oulun Tuotantokeittiön Oy osakkeiden myynti ja osakassopimuksen päivitys. Kaupunginjohtaja otti asian pois listalta.

3. Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Hyvinvoinnista ja osallisuudesta vastaavan johtajan viran perustaminen. Päätösesitys hyväksyttiin. Virka laitetaan julkiseen hakuun.

5. Kotoutumispalveluiden asiantuntijan virkojen perustaminen. Päätösesitys hyväksyttiin. Virat laitetaan julkiseen hakuun.

6. Asukasyhteisöille myönnettävien kohdeavustusten myöntämisperusteet. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

8. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

9. Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025. Asia jätettiin pöydälle.

Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 8.11.2022

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat