Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallitus sai valmiiksi vuoden 2023 talousarviokäsittelyn - Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 8.11.2022

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 8.11.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Yritysmyönteinen Oulu, toimenpiteiden raportointi. Merkittiin tiedoksi.

2. Ero nimistötoimikunnan jäsenyydestä sekä uuden jäsenen ja puheenjohtajan nimeäminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Työnantajan edustajien nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan toimikaudeksi2022-2025, muutoksia työnantajan edustajiin. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Oulun Vesi -liikelaitoksen talousarviomuutos vuodelle 2022. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus ei tehnyt talousarvion loppusummaan euromääräisiä muutoksia.

 

Huom! Kaupunginjohtajan virantäyttöön liittyvä asiakohta 6 tiedotetaan erikseen.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat