Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginjohtajan virantäyttö etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn - kaupunginhallituksen päätöksiä 5.9.2022

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 5.9.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Arviointikertomus 2021, vastaukset arviointikertomuksen kannanottoihin. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

2. Valtuustoaloite, Tyytyväisyys työterveys Pihlajalinnan palveluun. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Valtuustoaloite, Sähköautoilun tukeminen kaupungin työpaikoilla. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen sopimuskannustinten voimassaoloaika. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Uuden varajäsenen valinta rakennuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle. 

6. Rakentamalla kasvua -miniseminaari 15.9.2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Kaupunginjohtaja teki asiakohtaan seuraavan muutosesityksen: ”Kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta ja palauttaa yhdyskuntalautakunnan 23.8.2022 § 461 (Jakosopimus kiinteistöllä Saloranta kt 564-430-10-294, Oulunsalon ranta Oy) uudelleen käsiteltäväksi puuttuvan sopimusliitteen johdosta.” Muutosesitys hyväksyttiin. Muilta osin päätöksiin ei käytetty otto-oikeutta.

8. Ulkopuolisen osarahoituksen hakeminen Taiteen taimet ja kulttuurituutorit –projektille Euroopan sosiaalirahasto (ESR) -rahoituksesta. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Kaupunginjohtajan viran täyttäminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat