Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginvaltuusto teki lukuisia henkilövalintoja - Oulun kaupunginvaltuuston päätöksiä 28.11.2022

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 28.11.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1.Uuden jäsenen valinta kaupunginhallitukseen

Kaupunginvaltuusto myönsi yksimielisesti eron valtuutetun luottamustoimesta sekä kaupunginhallituksen jäsenyydestä Matti Matinheikille, minkä jälkeen puheenjohtaja kutsui kokoomuksen 1. varavaltuutetun Tanja Suomalaisen valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Hanna Haipuksen esityksestä Sami Pikkuahon kaupunginhallituksen jäseneksi. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla.

2. Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen ja uuden jäsenen valinta yhdyskuntalautakuntaan

Kaupunginvaltuusto myönsi yksimielisesti eron kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja yhdyskuntalautakunnan jäsenyydestä Sami Pikkuaholle, minkä jälkeen valtuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Hanna Haipuksen esityksestä uudeksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen Lyly Rajalan, yhdyskuntalautakunnan jäseneksi Atte Syväniemen ja yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtajaksi Mikko Merihaaran. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla.

3. Uuden jäsenen valinta rakennuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Miika Sutinen. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla.

4. Uuden varajäsenen valinta maakuntavaltuustoon. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Lyly Rajala. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla.

5. Oulu-konsernin talouden neljännesvuosiseuranta III/2022. Merkittiin tiedoksi.

6. Yhdyskuntalautakunnan käyttötalouden ja investointien määrärahamuutosesitykset TA 2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Oulun Vesi -liikelaitoksen talousarviomuutos vuodelle 2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Verojen ja valtionosuuksien sekä rahoituserien määrärahamuutokset TA2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Henkilöstön liikkeen luovutus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukseen ja henkilöstön siirtosopimus. Merkittiin tiedoksi.

 

Esityslistan asiat 10 (suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset) ja 11 (kuuden suurimman kaupungin kuusikko-työryhmien raportit) siirtyvät siis keskusteltavaksi ja päätettäväksi 12.12. pidettävään kokoukseen samoin kuin Alakylän ym. kaavapykälä 13.

 

10. Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset.

11. Kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-työryhmien raportointi 2021.

12. Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025. Asia jäi pöydälle.

13. Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava.

14.  Valtuustoaloitteet.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat