Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallitus 29.11.2022, ennakkotiedote päätöksistä

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 29.11.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista

 

1. Kaupunginjohtajan viran täyttäminen. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

2. Hyvinvointilautakunnan lisämäärärahaesitys 2022. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3.  Hallintosäännön muuttaminen 1.1.2023. Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään: pykäliin 8 ja 21 tehtiin tekniset korjaukset ja päätösesityksestä poistettiin pykälät 141 ja 146. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin, asia edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2482, Myllytullin kaupunginosa (Kasarmintie 6). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2382, Oulunsuun kaupunginosa (Kastellin liikekeskus). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 564-2323, Välivainion ja Alppilan kaupunginosat (Välivainion koulun ympäristö ja Alppilan bulevardi). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 564-2358, Alppilan kaupunginosa (Kaarnatie 10). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenten vaali jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Uuden jäsenen valinta kaupunginhallituksen tarkastustoimikuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Hanne-Mari Juntunen.

10. Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajatoimikuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Sami Pikkuaho.

11. Uuden jäsenen valinta Business Oulu -liikelaitoksen johtokuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Sami Pikkuaho.

12. Yhteistyösopimus Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP). Päätösesitys hyväksyttiin.

13. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

14. Työryhmän raportti: Oulu-konsernin kunnossapito- ja rakentamispalveluiden synergiaedut. Kokouksen aikana Hetta esitti, että valmistelua jatketaan vaihtoehdon 2 mukaisesti. Hyvönen kannatti Hetan esitystä. Äänestettiin. Hetan esitystä kannattivat Hetta ja Hyvönen, esittelijän päätösesitystä kannattivat Sirviö, Parkkinen, Patrikka, Husso, Juntunen, Jokelainen, Kolmonen, Kontturi, Pikkuaho, Nikula ja Raudaskoski. Äänin 11-2 esittelijän päätösesitys hyväksyttiin.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat