Ajankohtaista

< Takaisin

Seppo Määttä aloittaa Oulun kaupunginjohtajana 6.2.2023 - kaupunginhallituksen päätöksiä 19.12.2022


Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 19.12.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.
 

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

 

1. Eduskuntavaalit 2023, vaalipäivän äänestyspaikat. Päätösesitys hyväksyttiin. 

2. Eduskuntavaalit 2023, yleiset ennakkoäänestyspaikat. Päätösesitys hyväksyttiin. 

3. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1. - 30.11.2022. Merkittiin tiedoksi. 

4. Keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen sitovuuksien käyttösuunnitelmat 2023. Päätösesitys hyväksyttiin. 

5. Konsernihallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuosille 2023-2025. Päätösesitys hyväksyttiin. 

6. Northern Startup Fund -sijoitusrahastojen hallinnoinnin sopimuskauden jatkaminen kahdella optiovuodella. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Oulun Tuotantokeittiön Oy osakkeiden myynti ja osakassopimuksen päivitys. Päätösesitys hyväksyttiin. 

8. Kaupunginhallituksen jatkodelegoinnin muuttaminen 1.1.2023. Päätösesitys hyväksyttiin. 

9. Oulun kaupungin vieraanvaraisuuskäytäntö ja sisäinen menettelytapaohjeistus. Päätösesitys hyväksyttiin. 

10. Virpiniemen alueen kehittämissuunnitelma. Konsernijohtaja lisäsi päätösesityksen seuraavan kohdan: ”Kaupunginhallitus päättää, että perustettava strategisten investointien ryhmä vastaa Virpiniemen alueen kehittämissuunnitelman toimeenpanon johtamisesta.” Päätösesitys hyväksyttiin. 

11. Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Hyvinvoinnista, kotoutumisesta ja osallisuudesta vastaavan johtajan virkavalinta.

 

Päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää valita johtajan virkaan terveystieteiden maisteri Pirjo Nikulan.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista. Virkavaalin vahvistaa sivistys- ja kulttuurijohtaja.

 

Pirjo Nikulaa voidaan pitää kokemuksensa, osaamisensa sekä suoritettujen haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin tulosten perusteella kokonaisuutena arvioiden soveltuvimpana johtajan virkaan.

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

13. Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus hoitohenkilöstön lisätyön tekemisestä Covid19-pandemian aiheuttaman hoitovelan purkamiseksi Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa(sote-sopimus). Päätösesitys hyväksyttiin.

14. Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus lääkäreiden kliinisen lisätyön tekemisestä Covid19-pandemian aiheuttaman hoitovelan purkamiseksi Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa (jatkosopimus). Päätösesitys hyväksyttiin.

15. Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus uimavalvonnan varallaolosta Oulun kaupungin sivistys-ja kulttuuripalveluiden liikuntapalveluissa. Päätösesitys hyväksyttiin.

16. Hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja vastuisiin liittyvien selvitysten täydentäminen. Päätösesitys hyväksyttiin. 

17. Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Jarmo Husso, varalle Sami Pikkuaho.

18. Uuden kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen joukkoliikennejaostoon. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Marjo Tapaninen.

19. Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle. 

20. Uuden jäsenen valinta sivistyslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle. 

21. Uuden varajäsenen valinta sivistyslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle. 

22. Nuorisovaltuusto ONE kaksivuotiskaudelle 2023-2024. Päätösesitys hyväksyttiin. 

23. Elokuun 2022 - lokakuun 2022 valtuustoaloitteet sekä aikaisemmat, käsittelemättömät valtuustoaloitteet. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

24. Elokuun 2022 - marraskuun 2022 kuntalaisaloitteet sekä aikaisemmat, käsittelemättömät kuntalaisaloitteet. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

25. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

26. Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.11.2022 ja 12.12.2022 päätösten täytäntöönpano. Päätösesitys hyväksyttiin.

27. Hankeselvitys lukiokoulutuksen lisätilojen järjestämiseksi. Päätösesitys hyväksyttiin. 

28. Hankeselvitys vanhan Hiukkavaaran varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen järjestämiseksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

29. Oulun kaupungin kehittämisrahaston valtio-kaupunki ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen osoitettu rahoitus vuosina 2021 - 2022: Oulun ekosysteemisopimusta toteuttava Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaku 16.5.-10.6.2022 hankkeiden kuntarahoitus. Päätösesitys hyväksyttiin. 

30. Kehittämishankkeiden käyttämättä jääneiden määrärahojen siirto vuodelle 2022. Päätösesitys hyväksyttiin. 

31. Digitaalinen Oulu -ohjelman kehittämissalkussa vuonna 2021-2022 päättyneiden projektien tulokset. Merkittiin tiedoksi.

32. Ympäristösalkussa 12/2020 -3/2022 välisenä aikana päättyneiden projektien tulokset. Merkittiin tiedoksi.

33. Hyvinvointisalkussa päättyneiden projektien tulokset. Merkittiin tiedoksi.

34. Oulun seudun markkinointi 2023: Rahoitus- ja toimintamallin uudistaminen ja rahoituksen myöntäminen Oulun kehittämisrahastosta uuden rahoitus- ja toimintamallin mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin.

35. Kaupunginjohtajan sijaisjärjestelyt. Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Lisälista:

 

36. Kaupunginjohtajan viran väliaikainen hoitaminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat