Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta vuosien 2017–2020 arviointikertomuksissa

Tarkastuslautakunta on toteuttanut arviointisuunnitelmaansa valtuustokaudella seuraavilla arvioinneilla. Linkit vievät arviointikertomuksen asioista laadittuihin tiivistelmiin.

Kaupunkitasoiset arvioinnit ja konsernihallinto

Kaupunkikonsernin arvioinnit     

Poikkitoiminnalliset arvioinnit     

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Hyvinvointipalvelut

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Liikelaitokset

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kansikuva

Tutustu vuoden 2021 arviointikertomukseen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta laadittu tiivistelmä kokoaa yhteen toiminnan arvioinnin keskeisen sisällön.