Arvioinnin periaatteet ja suunnitelmat - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Arvioinnin periaatteet ja suunnitelmat Arvioinnin periaatteet ja suunnitelmat

Tarkastuslautakunta laatii neljän vuoden toimikaudekseen arviointisuunnitelman ja siihen vuosittaiset työohjelmat. Se toimii arviointityössään arviointiperiaatteidensa mukaisesti.