Arvioinnin periaatteet ja suunnitelmat

Tarkastuslautakunta laatii neljän vuoden toimikaudekseen arviointisuunnitelman ja siihen vuosittaiset työohjelmat. Se toimii arviointityössään arviointiperiaatteidensa mukaisesti.