Asiakirjojen julkisuus ja tietopyynnöt

Asiakirjajulkisuuskuvaus (tiedonhallintalaki § 28)

Tiedonhallintayksikön tehtävänä on ylläpitää kuvausta tietovarannoista sekä asiarekisteristä tiedonhallintalain mukaisesti (906/2019 28 §). Oulun kaupunki on laissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö.

Tämän kuvauksen avulla kerrotaan Oulun kaupungin asiakkaille, miten Oulussa hallitaan tietoaineistoja, joita syntyy viranomaisen asiankäsittelyssä ja palvelujen tuottamisessa. Kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita tietopyynnön sisällön yksilöinnissä ja tietopyynnön kohdistamisessa oikealle taholle. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa kaupunki käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita. Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietovarantoja kaupungilla on, palvelee hallinnon avoimuutta.

Asiakirjajulkisuuskuvaus on täydentyvä asiakirja.

Ohjeita tietopyynnön tekemiseen

Oulun kaupungin asiakirjoja koskevat tietopyynnöt lähetetään:
sähköposti: kirjaamo(at)ouka.fi
kirjeenä: PL 71, 90015 Oulun Kaupunki
käyntiosoite: Kansankatu 55A, 90120 Oulu
P: 08 558 40636

Ohjeita