Avoin ja yhteinen Oulu

Me teemme avoimen ja yhteisen Oulun

Avoimen hallinnon myötä me kaikki voimme osallistua kotikaupunkimme rakentamiseen. Avoin hallinto tarkoittaa Oulussa kaikkea sitä, mikä tuo kuntaa ja sen toimintaa lähemmäs oululaista: mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin monen eri kanavan kautta, selkeämpää kieltä viestinnässä ja päätöksenteossa, entistä paremmin saavutettavia palveluita sekä kattavasti tietoa hallinnon toiminnasta ja tehdyistä päätöksistä.

Kaupunki on siellä missä kuntalaisetkin!

Suomi on mukana kansainvälisessä avoimen hallinnon kumppanuushankkeessa (Open Government Partnership). Suomessa avoimen hallinnon suunnitelmallista kehittämistyötä koordinoi Valtiovarainministeriö. Oulun kaupunki on mukana valtakunnallisessa suunnitelmatyössä. Lisätietoja: www.avoinhallinto.fi

Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelma vuosille 2021-23 on hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 1.3.2021 § 68. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman kehittämistyötä toteutetaan seuraavien osa-alueiden kautta:

Ymmärrettävyys

Ymmärrettävä vuorovaikutus ja viestintä oululaisten ja kaupungin välillä on olennainen osa Oulun toimintaa. Avoimuus on aidosti mahdollista, kun hallinnon toiminta on ymmärrettävää. Oulun kaupunki pyrkii tekemään kaikesta toiminnastaan sellaista, että asukkaat ymmärtävät mitä heidän asioistaan päätetään ja mitä kaupunki tekee.

Tiedon ja päätöksenteon avoimuus

Tiedon ja päätöksenteon avoimuudella pyritään edistämään asukkaiden ja järjestöjen mahdollisuuksia saada tietoa Oulun kaupungin toiminnasta, sekä siitä mitä on päätetty. Avoin tieto edistää asukkaiden, järjestöjen ja yritysten mahdollisuutta tiedon hyödyntämiseen kaupungin toiminnasta ja päätöksenteosta.

Palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys

Esteettömyys on osa sosiaalista kestävää kehitystä. Se on laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa kaikkien kansalaisten sujuvan osallistumisen työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Digitaalisten palvelujen saavutettavuutta voidaan kehittää parantamalla sähköistä asiointia ja palveluja. Saavutettava palvelu on sellainen, jota kaikkien on mahdollista käyttää yhdenvertaisesti toimintarajoitteista huolimatta.

Kokemusasiantuntijuus

Oulun kaupunki sitoutuu hyödyntämään kokemusasiantuntijoiden tietoa ja edistämään heidän osallistumistaan palvelujen suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Kokemusasiantuntijat ovat usein tavallisia kaupunkilaisia, joilla on erityistä kokemusta tietystä asiasta. Kokemusasiantuntijuus on tärkeää kaupungin toiminnalle, koska kokemusasiantuntijat usein elävät sitä tilannetta, johon kaupunki suunnitelee palveluita. Näin saadaan hyödynnettyä tärkeää tietoa erityisryhmiä koskettavista aiheista ja vahvistetaan heidän osallisuuttaan heitä itseään ja lähiympäristöään koskettavissa päätöksissä ja palveluissa.

Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelma vuosille 2021-23

Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimenpiteet vuosille 2021-23

What is Oulu that is Open and Equal for Everyone

 

Avoin ja kaikkien yhteinen Oulu -webinaarit 2021

Avoin ja kaikkien yhteinen Oulu -webinaarien tarkoituksena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä avoimen hallinnon työstä kansallisella ja paikallisella tasolla.

Tavoitteena on selkeyttää ja konkretisoida elämänkaariverkostojen toimijoiden ja Oulun kaupungin välistä vuoropuhelua sekä yhteistä työtä avoimen hallinnon toimintasuunnitelman osa-alueiden osalta.

Webinaarit ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille, kuten 3.sektorin toimijoille ja Oulun kaupungin henkilöstölle. Yhteisen työskentelyn koosteet ovat osa Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelman arviointia. Webinaarisarjan ensimmäinen, kokemusasiantuntijuus osa-alueen tilaisuus järjestettiin 29.4.2021 ja toinen tilaisuus ymmärrettävyys osa-alueesta 23.9.2021. Webinaarien osana toteutettiin työpajat, josta on koostettu keskeiset sisällöt tähän tiedostoon. Webinaarit on toteutettu yhteistyössä Valtiovarainministeriön, Oulun kaupungin ja elämänkaariverkoston kanssa. Avoin ja kaikkien yhteinen Oulu -webinaarit jatkuvat syksyllä 2021. 

Tiedon ja päätöksenteon avoimuus

3.työpaja

3.11. klo 9.00-11.30

Palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys

4.työpaja

1.12. klo 9.00-11.30

 

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma ja toimenpiteet 2018–19

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi avoimen hallinnon toimintasuunnitelman ja toimenpiteet vuosille 2018–19 kokouksessaan 23.4.2018.

Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimenpiteiden toteutumisesta on laadittu seuranta vuosilta 2018 ja 2019. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2019 seurantaraportin kokouksessaan 6,.4.2020 § 96 ja vuoden 2018 seurantaraportin kokouksessaan 15.4.2019 § 115. 

Oulun kaupungin avoimen hallinnon seuranta vuodelta 2019

Oulun kaupungin avoimen hallinnon seuranta vuodelta 2018

 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/avoinhallinto