Elinvoimaa digitalisaation ja kehittäjäkumppanuuden avulla

Kuvassa kaupunkikarttaa
1) Edistämme alueen elinvoimaa digitalisaatiota hyödyntämällä ja tarjoamme digitalisaatiota edistäviä kokeilualustoja.
 
2) Vahvistamme Oulun brändiä kansainvälisesti tunnustettuna digitaalisten innovaatioiden keskuksena ja houkuttelevana yhteistyökumppanina.
 
3) Mahdollistamme Digitaalinen Oulu -yhteistyöverkostojen avulla kansainvälisesti skaalautuvien digitaalisten ratkaisujen kehittämisen yksilön, yhteiskunnan ja elinympäristön hyväksi.
 
4) Hyödynnämme kansallisen ja kansainvälisen rahoituksen tehokkaasti digitalisaation edistämisessä, tutkimuksessa, kehittämisessä ja innovaatiotoiminnassa.
Banneri tähän, sama sisältö usealla sivulla