Esityslistat ja pöytäkirjat - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Esityslistat ja pöytäkirjat Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Ennen maaliskuun 2013 alkua julkaistut pöytäkirjat löytyvät pääsääntöisesti osoitteessa http://ktweb.ouka.fi.

Molemmissa palveluissa on oma hakunsa sekä pöytäkirjoille että esityslistoille. Vanhaan palveluun on koottu myös jo toimintansa päättäneiden toimielimien pöytäkirjat.

Ennakkotiedote kaupunginhallituksen päätöksistä 2.11.2017

 

Kaupunginhallitus 22/2017
Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkistamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

 

Esityslista

§

Otsikko

Liitteet

   

-

   

-

1

Verot ja valtionosuudet sekä rahoituserät TA2017

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-

2

Talousarvio 2018 ja -taloussuunnitelma 2019-2020

Päätös: Asia jätettiin pöydälle. Käsittely jatkuu 6.11.

1 kpl

3

Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella Oulun Innovaatioallianssin toteuttamiin hankkeisiin

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

3 kpl

4

Yhdyskuntalautakunnan investointimäärärahan muutosesitys, Valtatie 4 perusparannus

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-

5

Oulun Vesi liikelaitoksen talousarviomuutos 2017

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-

6

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen talousarviomuutos 2017

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl

7

Henkilöstöjohtajan viran määräaikainen hoito

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-

8

Infotilaisuus sisäilma-asioista luottamushenkilöille

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-

9

Valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunnan täydentäminen

Päätös: Asia poistettiin esityslistalta.

-

10

Vaalimökkien sijoittaminen ja käyttö

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.  Päätökseen lisättiin tarkennuksena, että koskee vain presidentinvaaleja 2018.

1 kpl

11

Asemakaavan muutos 564-2283, V (Leveri) kaupunginosa (Puistokatu 30)

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl

12

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoukset, kevät 2018

Päätös: Kokousaikatauluun lisättiin kh:n kokoukset 12.2. ja 4.6., muuten hyväksyttiin esityksen mukaan.

-

13

Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset

Päätös: Ei otettu kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

-