Hankinnat

Oulun kaupunki noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia, julkisten hankintojen hankintakynnysarvoja sekä Oulun kaupunginhallituksen 23.4.2018 päättämiä hankintamääräyksiä (PDF). Oulun kaupungilla on oma pienhankintaraja (9000€), jonka yli menevät hankinnat täytyy kilpailuttaa. 

Kaupungin hankintojen toteuttamista ja johtamista ohjaa kaupunginhallituksen 13.6.2017 hyväksymä hankintaohjelma 2017-2020. Hankintaohjelma on tarkoitettu niin päätöksentekijöille kuin henkilöstölle yksittäisten päätösten ja käytännön toiminnan tueksi hankinnoissa. Hankintaohjelma on toteuttamisohjelma kaupunkistrategian strategiselle linjaukselle: kaupunki toimii osaavana ostajana ja terveiden markkinoiden kehittäjänä. Se ohjaa, miten käytännön hankinnoissa tulee toimia, että tehdään oikeita asioita.

Kilpailutettavista hankinnoista ei ilmoiteta erikseen ouka.fi-sivuilla vaan tarjouspyynnöt ja ilmoitukset löytyvät osoitteesta https://cloudiamarketplace.cloudia.net/ hakusanalla Oulun kaupunki. Kaikkien Suomen julkisten hankintayksiköiden kansallisen kynnysarvot ylittävien hankintojen ilmoitukset ja tarjouspyynnöt löytyvät lisäksi julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavasta.

Viimeisimmät hankintapäätökset löytyvät viranhaltijapäätöshaulla. Valitse päätöstyypiksi hankintapäätös. 

Oulun kaupungin hankintatoiminta muodostuu hankintojen strategisesta ohjauksesta, toimialojen hankinnoista sekä kaikille yhteisistä keskitetyistä hankinnoista. Kaupunkistrategia -ryhmä vastaa hankintojen strategisesta ohjauksesta ja kehittämisestä, eli kaupungin hankintaprosessin ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisen linjauksista sekä keskitettyjen hankintojen tuotteiden ja palveluiden päätöksenteosta. Hallintokunnat vastaavat toimialakohtaisista hankinnoistaan itsenäisesti. Keskitetyt hankinnat Oulun kaupungille tuottaa Monetra Oy:n hankintapalvelut

Yhteystiedot

Konsernihallinto, hankintojen ohjaus ja kehittäminen

 

Anna-Maria Levy

kehittämispäällikkö

puh. 044 703 1889

 

Krista Piippo

hankintasuunnittelija

puh. 044 703 1211

 

Outi Virtasalo

hankintasuunnittelija

puh. 040 586 2709

 

sähköpostiosoitteet ovat muotoa

etunimi.sukunimi@ouka.fi 

Hankinta-asiamiespalvelu

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiamiespalvelu auttaa yrityksiä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.