Johtokunnat Johtokunnat

Johtokunnat ja lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

Johtokunta on asetettu liike- tai muun laitoksen tai rajatun tehtävän hoitamista varten.

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Ennen maaliskuun 2013 alkua julkaistut pöytäkirjat löytyvät pääsääntöisesti osoitteessa http://ktweb.ouka.fi.

Vanhaan palveluun on koottu myös jo toimintansa päättäneiden toimielimien pöytäkirjat.