Johtosäännöt ja ohjeet - Päätöksenteko ja hallinto - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Johtosäännöt ja ohjeet Johtosäännöt ja ohjeet

Oulun kaupungin hallintosääntö sekä muut määräykset ja ohjeet.

Asiakirjat on julkaistu pdf-muodossa, ellei muuta ole mainittu.
 

Toimielimien ja viranhaltijoiden tekemät jatkodelegoinnit:

 

Muut ohjeet ja määräykset:

Seuraavien määräysten voimassaoloaika on päättynyt  31.5.2017, määräykset on sisällytetty 1.6.2017 voimaan tulleeseen hallintosääntöön:

Rahastojen säännöt: