Muutosohjelma Oulu 2020

Muutosohjelma Oulu 2020 (pdf), kaupunginhallitus 18.12.2017 §1

Oulun ja Oulun seudun tavoitteet hallitusohjelmaan 2015

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 kyselytutkimus

Kuntalaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin 
Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaistutkimus

Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2018-2022
Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2018-2022 (pdf)
 

Uuden Oulun kuntien yhdistymisen, valmistelun ja
toteutuksen arviointi: