Julkaisut ja raportit - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Julkaisut ja raportit Julkaisut ja raportit

Oulun kaupungin henkilöstöraportit

Henkilöstökertomukset vuodesta 2014 alkaen löydät henkilöstö-sivulta.

Oulun kaupungin hyvinvointikertomukset

Oulun ja Oulun seudun tavoitteet hallitusohjelmaan 2015

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 kyselytutkimus

Kuntalaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin 
Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaistutkimus

Uuden Oulun kuntien yhdistymisen, valmistelun ja
toteutuksen arviointi: