Kaupunkistrategia Oulu 2020

Tavoitetila

Oulu vuonna 2020

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki

Kaupunkistrategia Oulu 2020

Oulun kaupungin arvot ovat: Rohkeus Reiluus Vastuullisuus

Mitä arvot merkitsevät meille?

Rohkeus: Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen. Uskallamme muuttaa rakenteita ja suhtaudumme riskinottohaluun myönteisesti ja hyväksymme mahdollisen epäonnistumisen.

Reiluus: Toimimme avoimesti ja otamme toiset huomioon sekä arvostamme kohtuullisuutta ja inhimillisyyttä. Olemme tunnettuja reilusta meiningistä.

Vastuullisuus: Kannamme vastuuta omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Huolehdimme kestävästä elämäntavasta ja toimimme siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä valintoja.

Valtuusto hyväksyi strategian 19.8.2013

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.8.2013 Kaupunkistrategia Oulu 2020:n. Kaupunkistrategia sisältää tavoitetilan vuoteen 2020 ja sitä täsmentävät strategiset painopisteet, strategiset linjaukset, niiden onnistumista kuvaavat indikaattorit sekä kaupungin arvopohjan.

Kaupunkistrategia on Oulun kaupunkiyhteisön strategia ja siten se ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia. Kunta organisaationa ei kykene yksin toteuttamaan strategisia tavoitteita. Strategian toteutumisen tekijät

  • Kuntalaiset aktiivisina toimijoina
  • Yritykset, järjestöt ja yhteisöt toiminnan ja palveluiden tuottajina
  • Kaupunki toiminnan ja palveluiden järjestäjänä sekä tuottajana

Strategiaprosessissa Oulu on asemoitu Pohjois-Skandinavian pääkaupungiksi, mikä tarkoittaa vastuuta pohjoisen globaalista kaupungistumiskehityksestä ja toisaalta Euroopan arktisen alueen tieto- ja osaamislähtöisestä kehittämisestä. Erityistä strategian jäsentelyssä on tavoitteiden kääntäminen asiakaslähtöisiksi sekä vaikuttavuustavoitteiden asettaminen, joiden toteutumiseen koko kaupunkiyhteisö voi vaikuttaa. Keskeisinä kaupungin asiakkaina on tunnistettu kuntalaiset elämänkaaren mukaisesti (lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset), yritykset ja yhteisöt sekä kestävä kehitys omana näkökulmanaan.

Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Valtuuston rooli strategiaprosessissa on keskeisiä tavoitteita linjaava ja näihin tavoitteisiin konkreettista sisältöä luova.

Tutustu tarkemmin

Kaupunkistrategia Oulu 2020 (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 esittely (pdf)

Skenaariot (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 toteuttamis- ja toimenpideohjelmat

Toimintaympäristö-
­katsaus 2015
(pdf)

 

Lisätietoja:

Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

kari-pekka.kronqvist(at)ouka.fi
p. 044 703 1257

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallitus 18.2.2019, ennakkotiedote päätöksistä

Esityslista:

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

1. Infot: Oulun seudun markkinoinnin kampanja, Kuntapäättäjien näkemyksiä päätöksentekoilmapiiristä, ARTTU2 –päättäjäkysely ja Sivistysohjelma 2026. Merkittiin tiedoksi.

2. Ennakkotieto Oulun kaupungin tilinpäätöksestä 2018. Merkittiin tiedoksi.

3. Lainojen ja sijoitusten tilanne 31.12.2018. Merkittiin tiedoksi.

4. Vuoden 2019 valtionosuuspäätökset. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen talousarviomuutosesitys vuodelle 2018. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen talousarviomuutos 2018. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kv:lle.

7. Business Oulu -liikelaitoksen talousarvio ja talousarviomuutos vuodelle 2019. Otettiin pois listalta.

8. Yhdyskuntalautakunnan investointimäärärahan muutosesitys vuodelle 2019, Kiikelin merikylpylä. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Avustushakemus koskien Jäälinjärven kunnostusten jatkamista ja tuloksellisuuden seurantaa. Juha Huikari poistui asian käsittelyn ajaksi. Asia otettiin pois listalta.

10. Avustusanomus Oulun Lippo Juniorit ry:n järjestämän pesäpallon valtakunnallisen suurleirin järjestelyihin. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Yksityisen liikuntapaikkarakentamisen säännöt ja kriteerit Oulussa. Asia jätettiin pöydälle, käsitellään uudelleen viikolla 11.

12. Hallintosäännön muuttaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

13. Kunnallisjohdon seminaari 15.-16.5.2019 Lappeenrannassa. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin Oikarinen, Jurkko, Kolmonen, Åman-Toivio, Hänninen.

14. Kutsu kulttuuristrategian valmisteluun liittyvään valtuustoseminaarin. Päätösehdotus hyväksyttiin.

15. Valtuustoaloite, puhekoulutuksen järjestäminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

16. Valtuustoaloite, Ouluun oma norminpurkuohjelma. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17. Valtuustoaloite, palvelujen järjestäminen kaupungin ydinkeskustassa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Mikko Salmi poistui tämän käsittelyn ajaksi. Ei otettu.

19. Selvitystyön käynnistäminen Oulun kaupungin osallistumiseksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ESKO-inhouse-yhtiöön. Muotoiltiin lause: Oulun kaupunki osallistuu ESKO-inhouse-yhtiön perustamisselvitykseen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakolinkki