Konsernihallinto

Konsernihallintoon kuuluu konserniohjauksen ja konsernipalveluiden yksiköt. Konsernihallinto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa ja sitä johtaa kaupunginjohtaja.

Konserniohjaus-yksikön tehtävä on huolehtia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja jaostojen päätösvalmistelusta, konsernin yhteisöjen omistajaohjauksesta, kaupungin toimintaan ja poliittisen päätöksentekoon liittyvän hallinnon järjestämisestä sekä henkilöstöpolitiikasta. Konserniohjauksen tehtävät on jaettu kaupunginjohtajan, talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan kesken.

Konsernipalvelut-yksikön tehtävänä on toimia ylimmän johdon määrittelemissä asiantuntija- ja ohjaustehtävissä ja järjestää keskitetyt asiantuntijapalvelut kaupunkikonsernille. Tehtävät ja vastuut täsmennetään kaupunginjohtajan hyväksymässä konsernihallinnon toimintaohjeessa.

Konsernihallinnon toimivaltaa koskevat määräykset löytyvät hallintosäännöstä ja kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan jatkodelegoinneista sääntöjä koskevalta sivustolta.

Johdon yhteystiedot

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala
Talousjohtaja Jukka Weisell
Katso kaupunginjohtajan ja talousjohtajan yhteystiedot