Lähidemokratiatoimikunta


Lähide­mo­kra­tia­toi­mi­kunta

  • toimii lähidemokratiaan liittyvien asioiden valmistelevana toimielimenä
  • seuraa ja arvioi Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tilinpäätöksen yhteydessä
  • tekee aloitteita ja esityksiä kaupunginhallitukselle lähidemokratiaa koskevista asioista
  • myöntää avustuksia ja toimintarahaa kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti.

(Kaupunginhallitus 9.12.2013 § 634)

 

Uusimmat asiakirjat

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Miia Lehtisaari

 

Sihteeri
Maiju Teeriaho
p. 040 646 2719
maiju.teeriaho(at)ouka.fi

Kokouspäivät

Vuosi 2023

27.2.2023 klo 16.00

3.4.2023 klo 17.00

1.6.2023 klo 15.00

11.9.2023 klo 17.00

16.10.20233 klo 17.00

4.12.2023 klo 17.00