Lähidemokratiatoimikunta


Lähide­mo­kra­tia­toi­mi­kunta

  • toimii lähidemokratiaan liittyvien asioiden valmistelevana toimielimenä
  • seuraa ja arvioi Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tilinpäätöksen yhteydessä
  • tekee aloitteita ja esityksiä kaupunginhallitukselle lähidemokratiaa koskevista asioista
  • myöntää avustuksia ja toimintarahaa kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti.

(Kaupunginhallitus 9.12.2013 § 634)

 

Uusimmat asiakirjat

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Miia Lehtisaari

 

Sihteeri
Virpi Jääskö
p. 044 703 1689
sähköposti: virpi.jaasko(at)ouka.fi

Kokouspäivät

Kevät 2023

27.2.2023 klo 16.00

3.4.2023 klo 17.00

15.5.2023 klo 17.00