Lähidemokratiatoimikunta


Lähide­mo­kra­tia­toi­mi­kunta

  • toimii lähidemokratiaan liittyvien asioiden valmistelevana toimielimenä
  • seuraa ja arvioi Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tilinpäätöksen yhteydessä
  • tekee aloitteita ja esityksiä kaupunginhallitukselle lähidemokratiaa koskevista asioista
  • myöntää avustuksia ja toimintarahaa kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti.

(Kaupunginhallitus 9.12.2013 § 634)

 

Uusimmat asiakirjat

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Miia Lehtisaari

 

Sihteeri
Maija Karvosenoja
p. 044 703 1689
sähköposti: maija.karvosenoja(at)ouka.fi

Kokouspäivät

Syksy 2021

13.09.2021 klo 17

11.10.2021 klo 17

15.11.2021 klo 17

13.12.2021 klo 17