Lähidemokratiatoimikunta - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Lähidemokratiatoimikunta Lähidemokratiatoimikunta

Uusimmat asiakirjat (1.3.2013 alkaen)

 

Lähidemokratiatoimikunnan kokoonpano

Lähidemokratiatoimikunta 2017 - 2021

Puheenjohtaja

Oskar Olaussen

Varapuheenjohtaja

Eija Tuomaala

Jäsenet

Henri Muotka

Juhani Suopanki

Marjo Kemppainen

Annemari Eskola

Arja Suuronen

Lähidemokratiatoimikunnan tehtävät

(Hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.12.2013 § 634)

  1. toimii lähidemokratiaan liittyvien asioiden valmistelevana toimielimenä
  2. seuraa ja arvioi Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tilinpäätöksen yhteydessä
  3. tekee aloitteita ja esityksiä kaupunginhallitukselle lähidemokratiaa koskevista asioista
  4. myöntää avustuksia ja toimintarahaa kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti.

Sihteeri ja kokouspäivät Sihteeri ja kokouspäivät

Sihteeri
Anne Kippola
puh. 044 703 1689
sähköposti: anne.kippola(at)ouka.fi

Kevään 2017 kokouspäivät:
 

23.1 klo 16.30

22.2 klo 16.30

11.4 klo 16.30

16.5 klo 16.30

 

Syksyn 2017 kokouspäivät:

30.8 klo 16.30

syksyn muut kokouspäivät päätetään syksyn ensimmäisessä kokouksessa.

 

 

Pöytäkirjaotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@ouka.fi.

Liikelaitosten johtokunnan kokoonpano

Puheenjohtaja

Erja Repo-Tervonen

Varapuheejohtaja

Jouko Korkiakoski