Lähidemokratiatoimikunta


Lähide­mo­kra­tia­toi­mi­kunta

  • toimii lähidemokratiaan liittyvien asioiden valmistelevana toimielimenä
  • seuraa ja arvioi Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tilinpäätöksen yhteydessä
  • tekee aloitteita ja esityksiä kaupunginhallitukselle lähidemokratiaa koskevista asioista
  • myöntää avustuksia ja toimintarahaa kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti.

(Kaupunginhallitus 9.12.2013 § 634)

 

Uusimmat asiakirjat

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Miia Lehtisaari

 

Sihteeri
Virpi Jääskö
p. 044 703 1689
sähköposti: virpi.jaasko(at)ouka.fi

Kokouspäivät

Kevät 2021

11.4.2022 klo 17:00

25.4.2022 klo 16.15

23.5.2022 klo 17.00

5.9.2022  klo 17.00 kokous peruttu

27.9.2022 klo 17.00

17.10.2022 klo 17.00 kokous peruttu

7.11.2022 klo 17.00

12.12.2022 klo 17.00