Lähidemokratiatoimikunta

Uusimmat asiakirjat

 

Lähidemokratiatoimikunnan tehtävät

(Hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.12.2013 § 634)

  1. toimii lähidemokratiaan liittyvien asioiden valmistelevana toimielimenä
  2. seuraa ja arvioi Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tilinpäätöksen yhteydessä
  3. tekee aloitteita ja esityksiä kaupunginhallitukselle lähidemokratiaa koskevista asioista
  4. myöntää avustuksia ja toimintarahaa kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti.

Sihteeri ja kokouspäivät

Sihteeri
Marianna Parpala
puh. 044 703 1689
sähköposti: marianna.parpala(at)ouka.fi

 

Kokouspäivät kevät 2020 
 

16.3.2020 Peruttu
18.5.2020

 

Kokouspäivät syksy 2020

28.9.2020
7.12.2020