Liikelaitokset

Business Oulu -liikelaitos

Business Oulu -liikelaitos vastaa kaupungin elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toteuttamisesta edistämällä alueen yritys-, työllisyys- ja elinkeinotoimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta.
Liikelaitoksen yhteystiedot BusinessOulun verkkosivuilla

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos tuottaa toiminta-alueellaan asukkaiden turvallisuuteen ja elinympäristön suojaamiseen, onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun kuuluvat palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja voimavarat tarkoituksenmukaisesti yhdistäen. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta.
Liikelaitoksen yhteystiedot Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen verkkosivuilla

Oulun Serviisi -liikelaitos

Liikelaitos Oulun Serviisi vastaa Oulun kaupungin konserniin kuuluvana kunnallisena liikelaitoksena ateria- ja puhtauspalvelujen hoitamisesta monituottajamallilla kaupunkistrategian ja omistajapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa liikelaitosten johtokunta. 
Liikelaitoksen yhteystiedot Oulun Serviisin verkkosivuilla

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta ohjaa ja valvoo kuntien toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta ympäristöhallintoa sekä tuottaa niitä koskevat palvelut. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta.
Oulun seudun ympäristötoimen yhteystiedot 

Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos tuottaa yleisten alueiden ylläpito- ja rakentamispalveluja, työkone- ja kuljetuspalveluja, rakennuttamis-, mittaus- ja tutkimuspalveluja, kiinteistöpalveluja (ml. toimitila- ja käyttäjäpalvelut) sekä logistiikkapalveluja. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa liikelaitosten johtokunta.
Liikelaitoksen yhteystiedot Oulun teknisen liikelaitoksen verkkosivuilla

Oulun Tietotekniikka -liikelaitos

Oulun Tietotekniikka -liikelaitos tuottaa Oulun kaupungin konserniin kuuluvana kunnallisena liikelaitoksena laadukkaita tietoteknisiä palveluja. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Oulun Tietotekniikka -liikelaitoksen johtokunta.
Liikelaitoksen yhteystiedot Oulun Tietotekniikan verkkosivuilla

Oulun Tilakeskus -liikelaitos

Liikelaitos Oulun Tilakeskus vastaa kaupungin omistuksessa olevista toimitiloista, rakennusomaisuuden kehittämisestä, toimitilojen rakennuttamisesta, ylläpidosta ja vuokrauksesta. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa liikelaitosten johtokunta.
Liikelaitoksen yhteystiedot Oulun Tilakeskuksen verkkosivuilla

Oulun Vesi -liikelaitos

Oulun Vesi -liikelaitos on Oulun kaupunkikonserniin kuuluva kunnallinen liikelaitos ja se vastaa vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena toiminta-alueensa vesihuollosta. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Oulun Vesi -liikelaitoksen johtokunta.
Liikelaitoksen yhteystiedot Oulun Veden verkkosivuilla

 

Uudet liikelaitokset 1.1.2019 alkaen

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos vastaa toimitilojen hallintaan, ylläpitoon, korjauksiin sekä vuokrauksiin liittyvistä tehtävistä kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa. Liikelaitokselle kuuluu kuljetuspalveluiden, tapahtumien tukipalveluiden, ajoneuvokaluston vuokrauspalveluiden, virastomestaripalveluiden ja sisäliikuntapaikkojen hoitaminen sekä ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottaminen.

Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta.

Oulun Infra -liikelaitos

Oulun Infra -liikelaitos tuottaa maa- ja ympäristörakentamispalveluja sekä ympäristön ja ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitopalveluja.

Liikelaitoksen toiminnasta vastaa teknisten liikelaitosten johtokunta.

Oulun Digi -liikelaitos 

Oulun Digi -liikelaitos vastaa Oulun kaupungin digitalisaation edistämisestä, ICTpalveluiden järjestämisestä, kehittämisestä ja tuottamisesta sekä tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Oulun Digi -liikelaitoksen johtokunta.