Liikelaitokset

Business Oulu -liikelaitos

Business Oulu -liikelaitos vastaa kaupungin elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toteuttamisesta edistämällä alueen yritys-, työllisyys- ja elinkeinotoimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta.
Liikelaitoksen yhteystiedot BusinessOulun verkkosivuilla

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen toiminta on päättynyt vuoden 2022 lopussa. Tehtävät ovat siirtyneet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hoidettavaksi vuoden 2023 alusta alkaen.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta ohjaa ja valvoo kuntien toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta ympäristöhallintoa sekä tuottaa niitä koskevat palvelut. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta.
Oulun seudun ympäristötoimen yhteystiedot 

Oulun Infra -liikelaitos

Oulun Infra -liikelaitos tuottaa maa- ja ympäristörakentamispalveluja sekä ympäristön ja ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitopalveluja.

Liikelaitoksen toiminnasta vastaa teknisten liikelaitosten johtokunta.
Oulun Infran verkkosivu

Oulun Digi -liikelaitos 

Oulun Digi -liikelaitoksen toiminta on päättynyt vuoden 2022 lopussa. Toiminta jatkuu konsernihallinnon Digi- ja ICT -vastuualueena 1.1.2023 alkaen. 

Oulun Vesi -liikelaitos

Oulun Vesi -liikelaitos on Oulun kaupunkikonserniin kuuluva kunnallinen liikelaitos ja se vastaa vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena toiminta-alueensa vesihuollosta. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Teknisten liikelaitoksen johtokunta.
Oulun Veden verkkosivu

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos vastaa toimitilojen hallintaan, ylläpitoon, korjauksiin sekä vuokrauksiin liittyvistä tehtävistä kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa. Liikelaitokselle kuuluu kuljetuspalveluiden, tapahtumien tukipalveluiden, ajoneuvokaluston vuokrauspalveluiden, virastomestaripalveluiden ja sisäliikuntapaikkojen hoitaminen sekä ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottaminen.

Liikelaitoksen toiminnasta vastaa Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta.
Tilapalvelujen verkkosivu