Oulun mielenterveys- ja päihdeneuvosto

Oulun mielenterveys- ja päihdeneuvosto on Oulun kaupungin ja lähikuntien alueella toimivien mielenterveys- ja päihdetyön julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden muodostama yhteistyöryhmä.

Mielenterveys- ja päihdeneuvoston tehtävänä on edistää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja heidän omaistensa sekä heitä edustavien järjestöjen osallistumista mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.

Mielenterveys- ja päihdeneuvosto toimii yhteisenä keskustelufoorumina, jonka toiminta tukee julkisen ja kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdetyön koordinointia, mahdollisten yhteisten hankkeiden toteuttamista sekä vuorovaikutuksen syntymistä mielenterveys- ja päihdetyön eri vaiheissa eri toimijoiden kesken.

Yhteistyön tavoitteena on

  • mielenterveys- ja päihdetyön ajankohtaisista asioista tiedottaminen
  • edunvalvonta: kannanotot ja tiedotteet
  • kunnallisten päättäjien informoiminen
  • kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa

Neuvostossa ovat mukana:

Neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Tarvittaessa neuvoston osallistujat voivat tilapäisesti perustaa pienempiä työryhmiä jonkun asian hoitamiseksi.
 

Puheenjohtaja
Ville-Veikko Kovanen
Hyvän mielen talo
vkovanen@gmail.com
045 3571 823

Sihteeri
Heidi Airaksinen
Nuorten Ystävät
heidi.airaksinen@nuortenystavat.fi
p. 044 705 3282

1.1.2020 alkaen

Puheenjohtaja

Annemari Eskola
annemari.eskola (at) caritaslaiset.fi
044 468 4297

Sihteeri

Anna Juntunen
anna.juntunen (at) kris.fi
046 623 2883