Mielenterveys- ja päihdeneuvosto - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Oulun seudun mielenterveys- ja päihdeneuvosto Oulun seudun mielenterveys- ja päihdeneuvosto

Oulun seudun mielenterveys- ja päihdeneuvosto on Oulun kaupungin ja lähikuntien alueella toimivien mielenterveys- ja päihdetyön julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden muodostama yhteistyöryhmä.

Mielenterveys- ja päihdeneuvoston tehtävänä on edistää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja heidän omaistensa sekä heitä edustavien järjestöjen osallistumista mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.

Mielenterveys- ja päihdeneuvosto toimii yhteisenä keskustelufoorumina, jonka toiminta tukee julkisen ja kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdetyön koordinointia, mahdollisten yhteisten hankkeiden toteuttamista sekä vuorovaikutuksen syntymistä mielenterveys- ja päihdetyön eri vaiheissa eri toimijoiden kesken.

Yhteistyön tavoitteena on

  • mielenterveys- ja päihdetyön ajankohtaisista asioista tiedottaminen
  • edunvalvonta: kannanotot ja tiedotteet
  • kunnallisten päättäjien informoiminen
  • kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa

Neuvostossa ovat mukana:

Neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Tarvittaessa neuvoston osallistujat voivat tilapäisesti perustaa pienempiä työryhmiä jonkun asian hoitamiseksi.
 

Puheenjohtaja
Erja Saarela
Oulun Kriisikeskus
p. 044 369 0967
erja.saarela@oulunkriisikeskus.fi
 

Sihteeri    
Eveliina Oksa
Nuorten Ystävät
p. 044 7341 566
eveliina.oksa@nuortenystavat.fi