Osallistu ja vaikuta

Kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Tämän lisäksi kuntalaisilla on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kuten aloitteiden tekeminen, palautteen antaminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista. Tavoitteena on Oulu, jossa jokainen voi osallistua ja vaikuttaa asuinalueensa ja koko kaupungin yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Yhteisötoiminnan alta löydät lisätietoja alueellisista asukasilloista, asukastuvista sekä asukasyhteisöistä.

Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen on yksi Oulun kaupungin painopistealueista. Kaupungin organisaatiossa toiminta on sivistys- ja kulttuuripalveluiden organisoimaa.

Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen 2015-2018 –hankkeen tavoitteena on 15-29-vuotiaiden sosiaalisen osallisuuden ja yhteiskuntavalmiuksien lisääminen. Hanke kehittää sosiaalisen innovoinnin mahdollisuuksia, kunnan palvelutuotannon asiakaslähtöisyyttä sekä kestävää kumppanuutta kaupunkiorganisaation ja 3. sektorin toimijoiden välille.

Ajankohtaista

< Takaisin

Resurssitehokkuus ja vähähiilisyys 6Aika-hankehaun teemoina

Keskeisiä kehittämisen ja kokeilujen kohteita tässä haussa ovat matkailu, elämystalous, kiertotalous sekä liikkuminen ja logistiikka. Seuraava 6Aika EAKR-hankehaku avautuu 13.8.

Haussa etsitään yritysten liiketoimintaa ja kaupunkien hiilineutraaliustavoitteita edistäviä älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja. Haku toteutetaan kaksivaiheisena eli ensimmäinen vaihe on ideahaku.

Rahoitettavissa hankkeissa tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista sekä uuden teknologian käyttöönottoa ja vähähiilisyyteen keskittyvää tki-toimintaa uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi. Keskeisiä kehittämisen ja kokeilujen kohteita tässä haussa ovat matkailu, elämystalous, kiertotalous sekä liikkuminen ja logistiikka.


Ideahaun jälkeen sparrausta tarjolla

Haku on auki 13.8.-19.11.2018, ja se on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku, joka sulkeutuu 10.9.2018. Ideavaiheessa hakijat toimittavat lyhyen kuvauksen hankeideastaan. Toiseen vaiheeseen edenneet hakijat saavat sparrausta hankehakemuksensa valmisteluun. Haun toisessa vaiheessa hankehakemukset jätetään EURA 2014 -järjestelmään 19.11.2018 mennessä. Uudenmaan liitto toimii hankkeiden rahoittajana.

Hankeideoista kannattaa olla ensin yhteydessä kuutoskaupunkeihin. Oulussa yhteyshenkilö on 6Aika-kaupunkikoordinaattori Soile Jokinen, 050 322 2974, sähköposti: etunimi.sukunimi@businessoulu.com.

Hakuinfo järjestetään Helsingissä 13.8.2018 klo 13 ja tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Ilmoittaudu hakuinfoon 8.8. mennessä tästä linkistä.

Haun avautuessa hakuilmoitus julkaistaan Rakennerahastojen sivuilla. Seuraa myös 6aika.fi ja rakennerahastot.fi -sivustojen uutisointia.

 

Jakolinkki

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/osallistu