Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.11.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 25.11.2019. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 

1. Infot 25.11.2019. Kulttuuristrategia ja Oulun kaupungin kyselyt yritysasiakkaille ja yhteistyökumppaneille yritysmyönteisyydestä ja palveluista; tulokset ja kehitystoimenpiteet. BusinessOulun yleisinfo sekä palvelulupaus yrityksille ja yritysmyönteisyyden kehittäminen –valtuustoaloitteeseen vastaamisen valmistelutilanne. Merkittiin tiedoksi.

2. Pohjolan Hevosystävät ry:n hakemus yhteistyökumppanuudesta, Kuninkuusravien hakeminen 2022-2024 Ouluun. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Maankäyttösopimuksen tekeminen Kontinkankaalla, 564-19-11-1, Aapistie 2, Arinan kiinteistöt Oy. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Yhdyskuntalautakunnan erillisinvestointien määrärahamuutosesitys TA 2019, Kiikelin merikylpylä. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Rakennuslautakunnan käyttötalouden muutosesitys TA2019,

rakennusvalvontamaksutuottojen lisäys. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Oulun kaupungin konsernihallinnon investointiosan talousarviomuutos vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Verot ja valtionosuudet sekä rahoituserät TA2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset.

Kaupunginjohtaja käytti otto-oikeutta rakennuslautakunnan 13.11.2019 päätökseen ”Väylä-neuvottelutilan peruskorjaus ja CAVE-varustehankinta YYP:n käyttöön”. Asia tuodaan päätettäväksi kaupunginhallituksen kokoukseen 16.12.2019.

Lisäksi päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn Oulun Digi –liikelaitoksen johtokunnan 21.11. kokouksen päätös johtajan viran auki julistamisesta.

9. Oulun Digi –liikelaitoksen johtajan viran auki julistaminen. Ottoasia. Päätettiin johtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi ylempi korkeakoulututkinto. Muut kelpoisuusvaatimukset pysyivät Oulu Digi –liikelaitoksen johtokunnan päätöksen mukaisina.

10. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset