Palvelualoite

Palvelualoitteella tarkoitetaan kunnan jäsenille annettua mahdollisuutta tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan palvelun kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta niin, että palvelun laatu ja kustannustehokkuus paranevat.

Oulun kaupunginhallitus on päättänyt 15.10.2018 § 272 palvelualoite-kokeilun käynnistämisestä valtuustokauden 2017-2021 loppuun saakka. Palvelualoitteen voi tehdä Oulun kaupungille 5.11.2018 lukien.

Aloitteet tehdään ja käsitellään oheisen ohjeen mukaisesti. Palvelualoite-kokeilun menettelyohjeet.

Saapuneet palvelualoitteet

Saapuneet palvelualoitteet ja niiden vastaukset julkaistaan tällä sivulla.

 

Lisätietoja

Anna-Maria Levy, kehittämispäällikkö

puhelin 044 703 1889

etunimi.sukunimi@ouka.fi