Palveluverkko - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Palveluverkkosuunnitelma 2015-2025 Palveluverkkosuunnitelma 2015-2025

Oulun palveluverkkosuunnitelma 2015-2025 sisältää tilannekatsauksen kaupungin nykyisiin palveluihin ja palveluverkkoon sekä toimenpide-esityksiä niiden kehittämiseksi. Palveluverkkotyötä on määritellyt kaupunginhallituksen 26.5.2014 nimeämä poliittinen työryhmä, jonka palveluverkkolinjaukset julkaistiin 30.9.2014. Palveluverkkotyö on linkittynyt vahvasti kaupungin talouden sopeuttamistarpeisiin ja talousarvion laatimisprosessiin.

Hyvinvointipalvelujen toimenpide-esityksiin sisältyvät vaiheittainen siirtyminen neljään hyvinvointialueeseen,
palvelurakenteen muutokset, uusien palvelukonseptien käyttöönotto, erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun
hidastaminen, monituottajuuden hyödyntäminen sekä henkilöstön kokonaismäärän ja rakenteen optimointi. Sivistys- ja
kulttuuripalvelujen toimenpide-esitykset on jaettu kokonaisuuden selkeyttämiseksi kolmeen toimenpidekoriin:
monipalvelukeskusratkaisut, palvelujen alueellistaminen ja seudulliset ratkaisut sekä rakennemuutokset. Yhteisöpalveluita ja asukastupatoimintaa varten on omat toimenpide-esityksensä. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tukee palvelualojen tavoitteita omalla toiminnallaan.

Palveluverkkosuunnitelma 2015-2025 on viranhaltijaesitys ja asia on kaupunginhallituksen kokouksen asialistalla 8.12.2014.

 

 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/palveluverkko