Rakennuslautakunta - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvontatoimen viranomaistehtävien suorittamisesta sekä toimia rakennusvalvontaviranomaisena.

Rakennuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen keskiviikko klo 16.15 alkaen. Rakennuslautakunnan esityslistat ovat luettavissa netissä kokousta edeltävänä perjantaina iltapäivällä ja pöytäkirjat julkaistaan nettiin, kun ne on tarkastettu.

Rakennuslautakunnan sihteerinä toimii tarkastusinsinööri Mauri Inkala p. 044 703 2710 mauri.inkala@ouka.fi ja varalla lupa-assistentti Sirkku Vilmi p. 044 499 3243 sirkku.vilmi@ouka.fi .

Uusimmat asiakirjat (1.3.2013 alkaen)

 

 

Esityslistojen, pöytäkirjojen ja liitteiden katseluun voit tarvita työasemallesi Word, Excel ja Adobe Acrobat -ohjelmat. Jos työasemallesi ei ole asennettu näitä ohjelmia, voit ladata  ilmaiset katseluohjelmat työasemallesi. Katso Ohjeet.

Vuosi 2017

 • 11.1.
 • 25.1.
 • 8.2.
 • 22.2.
 • 14.3.
 • 29.3.
 • 12.4.
 • 26.4.
 • 10.5.
 • 24.5.
 • 7.6.
 • 21.6.
 • 3.8.
 • 16.8.
 • 30.8.
 • 13.9.
 • 27.9.
 • 11.10.
 • 1.11.
 • 15.11.
 • 29.11.
 • 13.12.
 • 20.12.

 

Katso myös

Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

 

Pöytäkirjat julkaistaan internetissä mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja ne voivat olla tarkastamattomia. Internetissä julkaistavat pöytäkirjat eivät ole juridisesti virallisia pöytäkirjoja ja ne saattavat joiltakin osin poiketa sisällöltään ja muodoltaan virallisesti allekirjoitetuista ja tarkastetuista pöytäkirjoista.

Pöytäkirjaotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@ouka.fi.