Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten (Kuntalaki 121 §).

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäviä hallinnon ja talouden asioita, kuten tilinpäätöksen hyväksymisen ja vastuuvapauden myöntämisen sekä Oulu-konsernin tilintarkastajapalvelujen valinnan. Tarkastuslautakunta valvoo tiettyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista (Kuntalaki 84 §).

Lisäksi lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta laatii tähän arviointiin neljän vuoden arviointisuunnitelman ja antaa kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Lisäksi se laatii kaupungin talouden ja toiminnan toteumasta arviointiraportin kesäkuun lopun tilanteesta. Arviointikertomuksen ja -raportin lautakunta antaa suoraan kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuusto saa arvioinnin kohteilta vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämiin kannanottoihin. Lautakunta seuraa, kuinka arviointikohteet ottavat kannanottoja käyttöön.

Tarkastuslautakuntaa avustaa sen arviointitehtävissä ulkoisen tarkastuksen yksikön henkilöstö.

> Tarkastuslautakunnan kooonpano sekä esityslistat ja pöytäkirjat

> Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Takastuslautakunnan kokoonpano

Puheenjohtaja Marja-Leena Kemppainen, KD
p. 044 260 4290
s-posti: marja-leena.kemppainen(at)ouka.fi

Varapuheejohtaja Tanja Tiainen, SDP
s-posti: tanja.tiainen(at)ouka.fi

Jäsenet

Matti Lukka, KESK
s-posti: matti.lukka(at)ouka.fi

Kari Myllyniemi, KESK
s-posti: kari.myllyniemi(at)ouka.fi

Anna-Kaisa Lepistö, KESK
s-posti: anna-kaisa.lepisto(at)ouka.fi

Kaisu Tuomi, KOK
s-posti: kaisu.tuomi(at)ouka.fi

Pertti Kutilainen, VAS
s-posti: pertti.kutilainen(at)ouka.fi

Matti Alatalo, VIHR
s-posti: matti.alatalo(at)ouka.fi

Janne Koskela, PS
s-posti: janne.koskela(at)ouka.fi

Krista Silegren, PS
s-posti: krista.silegren(at)ouka.fi

Varajäsenet

Taisto Vähäaho, KD
Pirjo Kuisma, SDP
Helena Lotvonen, KESK
Niko Pesola, KESK
Eeva-Maarit Valkama, KESK
Tuomas Aarni, KOK
Heidi Hietalahti, VAS
Kirsi Karppinen, VIHR
Julia Haaraniemi, PS
Aki Lehtola, PS

Arviointikertomus 2016

Tutustu vuoden 2016 arviointikertomukseen 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta laadittu kuntalaistiivistelmä kokoaa yhteen toiminnan arvionnin keskeisen sisällön.

 

Arviointiraportti2017

Tutustu tarkastuslautakunnan arviointiraporttiin 2017 (pdf)