Tarkastuslautakunta - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten (Kuntalaki 121 §).

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäviä hallinnon ja talouden asioita, kuten tilinpäätöksen hyväksymisen ja vastuuvapauden myöntämisen sekä Oulu-konsernin tilintarkastajapalvelujen valinnan. Tarkastuslautakunta valvoo tiettyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista (Kuntalaki 84 §).

Lisäksi lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta laatii tähän arviointiin neljän vuoden arviointisuunnitelman ja antaa kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Lisäksi se laatii kaupungin talouden ja toiminnan toteumasta arviointiraportin kesäkuun lopun tilanteesta. Arviointikertomuksen ja -raportin lautakunta antaa suoraan kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuusto saa arvioinnin kohteilta vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämiin kannanottoihin. Lautakunta seuraa, kuinka arviointikohteet ottavat kannanottoja käyttöön.

Tarkastuslautakuntaa avustaa sen arviointitehtävissä ulkoisen tarkastuksen yksikön henkilöstö.

> Tarkastuslautakunnan kooonpano sekä esityslistat ja pöytäkirjat

> Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Takastuslautakunnan kokoonpano 2017-2021

Puheenjohtaja Marja-Leena Kemppainen
Varapuheejohtaja Tanja Tiainen

Matti Lukka
Kari Myllyniemi
Anna-Kaisa Lepistö
Kaisu Tuomi
Pertti Kutilainen
Matti Alatalo
Janne Koskela
Krista Inkala

Varajäsenet

Taisto Vähäaho
Pirjo Kuisma
Helena Lotvonen
Niko Pesola
Eeva-Maarit Valkama
Henna Perätalo
Heidi Hietalahti
Kirsi Karppinen
Julia Haaraniemi
Aki Lehtola

Arviointikertomus 2016

Tutustu vuoden 2016 arviointikertomukseen 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta laadittu kuntalaistiivistelmä kokoaa yhteen toiminnan arvionnin keskeisen sisällön.

 

Arviointiraportti2016

Tutustu tarkastuslautakunnan arviointiraporttiin 2016 (pdf)