Tarkastustoimikunta - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Tarkastustoimikunta Tarkastustoimikunta

Tarkastustoimikunta on kaupunginhallituksen alainen toimielin ja on osa kaupunkikonsernin sisäistä valvontajärjestelmää. Sisäinen tarkastus on osa johdon ohjaus- ja valvontajärjestelmää.

Kokousasiakirjat

Liikelaitosten johtokunnan kokoonpano

Puheenjohtaja

Erja Repo-Tervonen

Varapuheejohtaja

Jouko Korkiakoski

 

 

Tarkastustoimikunta

  • Kyösti Oikarinen
  • Jarmo J. Husso
  • Mikko Raudaskoski

Puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja.

Esittelijänä ja sihteerinä toimii tarkastuspäällikkö.

Kokouspäivät

4.12.2017 klo 8.30