Tarkastustoiminta

Oulun kaupungin tarkastustoiminta koostuu ulkoisesta ja sisäisestä tarkastuksesta.

Ulkoinen tarkastus ja arviointi on järjestetty toimivasta johdosta riippumattomaksi. Siitä vastaavat valtuuston asettama tarkastuslautakunta ja lakisääteisestä tilintarkastuksesta huolehtiva ulkopuolinen valtuuston valitsema tilintarkastaja.

Sisäinen tarkastus on Oulun kaupungin tarkastussäännön mukaan osa kaupunkikonsernin ohjaus- ja johtamisjärjestelmää, jota kaupunginhallitus ja kaupunginjohtajisto käyttävät valvontatoimessaan. Sisäinen tarkastus on toiminnallisesti kaupunginjohtajan alaisuudessa ja hallinnollisesti osa keskushallinnon talous ja strategia -ryhmää.

Ulkoisen tarkastuksen yksikkö on tarkastuslautakunnan alainen yksikkö, joka avustaa tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastajaa.

Arviointikertomuksen 2022 kansikuva

Tutustu vuoden 2022 arviointikertomukseen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta laadittu tiivistelmä kokoaa yhteen toiminnan arvioinnin keskeisen sisällön.