Siirry suoraan sisältöön

Tarkastustoiminta Tarkastustoiminta

Oulun kaupungin tarkastustoiminta koostuu ulkoisesta ja sisäisestä tarkastuksesta.

Ulkoinen tarkastus ja arviointi on järjestetty toimivasta johdosta riippumattomaksi. Siitä vastaavat valtuuston asettama tarkastuslautakunta ja lakisääteisestä tilintarkastuksesta huolehtiva ulkopuolinen valtuuston valitsema tilintarkastaja.

Sisäinen tarkastus on Oulun kaupungin tarkastussäännön mukaan osa kaupunkikonsernin ohjaus- ja johtamisjärjestelmää, jota kaupunginhallitus ja kaupunginjohtajisto käyttävät valvontatoimessaan. Sisäinen tarkastus on toiminnallisesti kaupunginjohtajan alaisuudessa ja hallinnollisesti osa keskushallinnon talous ja strategia -ryhmää.

Ulkoisen tarkastuksen yksikkö on tarkastuslautakunnan alainen yksikkö, joka avustaa tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastajaa.

Arviointikertomus 2016

Tutustu vuoden 2016 arviointikertomukseen 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta laadittu kuntalaistiivistelmä kokoaa yhteen toiminnan arvionnin keskeisen sisällön.