Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Uusimmat asiakirjat 

Tasa-arvosuunnitelmat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokoonpano

Oulun kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokoonpano

Puheenjohtaja
Riikka Matilainen

Varapuheenjohtaja
Kati Kurvi (2017-31.5.2019)

Henna Määttä (1.6.2019-2021)

Jäsenet
Milla Kaikkonen, Kesk.
sposti: milla.kaikkonen(at)hotmail.com

Urpo Hekkala, Kesk.
p. 040 586 8921

Laura Ritola

Juha Richter, KD
p. 046 641 7314
sposti: juha.richter(at)gmx.eu

Jani Paananen, SDP

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävät

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävät

(Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.10.2014 § 24)

  1. toimii tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien asioiden valmistelevana toimielimenä
  2. seuraa ja arvioi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista ja tekee yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien kanssa, jotta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuvat mahdollisimman hyvin.
  3. raportoi kaupunginhallitukselle vuosittain ja valtuustolle valtuustokausittain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen tilinpäätöksen yhteydessä.
  4. tekee esityksiä ja aloitteita kaupunginhallitukselle tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevista asioista.

Sihteeri ja kokouspäivät

Sihteeri
Merja Niemelä
puh. 044 7031645
sähköposti: merja.l.niemela(at)ouka.fi
 

Kokouspäivät kevät 2020:

10.2.

27.4.