Ulkoinen tarkastus

Ulkoinen tarkastus- ja arviointitoiminta tuottaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa siitä, miten kunta on onnistunut tehtävissään. Tietoa tuotetaan kaupunginvaltuustolle, kuntalaisille, palvelujen käyttäjille ja kaupungin työntekijöille.

Oulun kaupungin ulkoisen tarkastuksen muodostavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja, jotka valtuusto valitsee sekä ulkoisen tarkastuksen yksikkö. Ulkoisen tarkastuksen yksikön henkilökunta on tarkastuslautakunnan alaista. Ulkoinen tarkastus on järjestetty toimivasta johdosta riippumattomaksi.

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa (Kuntalaki 121 § ja 123 §). Lisäksi Oulun kaupungin hallintosääntö määrittää tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön tehtäviä.

 

Tarkastuslautakunnan arviointiraportti 2023

Tarkastuslautakunnan arviointiraportti 30.6.2023 (pdf)

Arviointikertomuksen 2022 kansikuva

Tutustu vuoden 2022 arviointikertomukseen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta laadittu tiivistelmä kokoaa yhteen toiminnan arvioinnin keskeisen sisällön.