Ulkoinen tarkastus Ulkoinen tarkastus

Ulkoinen tarkastus- ja arviointitoiminta tuottaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa siitä, miten kunta on onnistunut tehtävissään. Tietoa tuotetaan kaupunginvaltuustolle, kuntalaisille, palvelujen käyttäjille ja kaupungin työntekijöille.

Oulun kaupungin ulkoisen tarkastuksen muodostavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja, jotka valtuusto valitsee sekä ulkoisen tarkastuksen yksikkö. Ulkoisen tarkastuksen yksikön henkilökunta on tarkastuslautakunnan alaista. Ulkoinen tarkastus on järjestetty toimivasta johdosta riippumattomaksi.

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa (Kuntalaki 121 § ja 123 §). Lisäksi Oulun kaupungin hallintosääntö määrittää tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön tehtäviä.

 

Arviointiraportti2017

Tutustu tarkastuslautakunnan arviointiraporttiin 2017 (pdf)

Arviointikertomus 2016

Tutustu vuoden 2016 arviointikertomukseen 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta laadittu kuntalaistiivistelmä kokoaa yhteen toiminnan arvionnin keskeisen sisällön.