Vaikuttavuutta digitalisaatiota ja dataa hyödyntämällä

Kuvassa tabletilla selataan terveystietoja.
1) Tunnistamme digitalisaation mahdollisuudet toiminnan ja palvelujen kehittämisessä.
 
2) Osallistamme kuntalaiset digitaalisten palvelujen kehittämiseen asiakaslähtöisyyden ja käytettävyyden varmistamiseksi.
 
3) Panostamme henkilöstön osaamiseen digitaalisten ratkaisujen tehokkaaksi hyödyntämiseksi.
 
4) Hyödynnämme digitaalisen tiedon johtamisessa, kehittämisessä ja päätöksenteossa.
 
5) Varmistamme tietoturvan, tietosuojan ja muun vaatimustenmukaisuuden toteutumisen.
Banneri tähän, sama sisältö usealla sivulla