Koulun esittely

Pateniemen yhtenäiskoulu aloitti toimintansa elokuussa 2011. Koulu toimii kahdessa osoitteessa. Koulussa on 627 oppilasta, joista yläkoulussa (6-9 lk) on 243 ja alakoulussa (1-5 lk) 384. Toiminnassa on 32 perusopetusryhmää ja erityisopetuksen pienryhmät 1.- 3., 4.-5. ja 6.-7. -luokkien oppilaita varten.

 

Koulun toiminnan tarkoituksena on luoda oppilaille hyvät opiskelu- ja elämänvalmiudet. Tavoitteena on terveen itsetunnon luominen turvallisessa oppimisympäristössä yhdessä vanhempien kanssa. Painotamme vankkaa perusopetusta oppilaskeskeisiin työtavoin yhteistyötaitoja kehittäen, yhteisöllisyyttä korostaen.