Koulun esittely

Pateniemen yhtenäiskoulu aloitti toimintansa elokuussa 2011. Koulu toimii kahdessa osoitteessa. Koulussa on 617 oppilasta, joista yläkoulussa on 192 ja alakoulussa 425. Toiminnassa on 32 perusopetusryhmää ja erityisopetuksen pienryhmät 1.- 2. ja 3.-6.  -luokkien oppilaita varten.

 

Koulun toiminnan tarkoituksena on luoda oppilaille hyvät opiskelu- ja elämänvalmiudet. Tavoitteena on terveen itsetunnon luominen turvallisessa oppimisympäristössä yhdessä vanhempien kanssa. Painotamme vankkaa perusopetusta oppilaskeskeisiin työtavoin yhteistyötaitoja kehittäen, yhteisöllisyyttä korostaen.