Oppilaskunta, kummitoiminta ja tukioppilaat

Oppilaskunta

Koulumme jokainen oppilas kuuluu oppilaskuntaan. 2.-9.luokilta on valittu oppilaskunnan edustajisto. Edustajat kokoontuvat säännöllisesti.

 Yhdeksäsluokkalaiset jäsenet toimivat koko oppilaskunnan hallituksena, kuudennen luokan hallituksen jäsenet johtavat toimintaa alakoulun puolella. Oppilaskuntaa johtaa vaaleilla valittu puheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan.  Alakoulun puheenjohtajana toimii edustajien valitsema kuudesluokkalainen.

Oppilaskunta ideoi opettajakunnan pyynnöstä ja oppilaiden aloitteiden pohjalta koulunkäyntiin ja viihtyvyyteen liittyviä asioita, tapahtumia ja toimintaa. Se tekee  esityksiä  joko johtajistolle tai opettajakunnalle.

Oppilaskunta  tukee oppilaiden välistä vuorovaikutusta ja opettaa osallistuvaa ja aktiivista suhtautumista yhteiskunnalliseen toimimiseen.  Yhteistyötä tehdään myös vanhempainyhdistyksen, Haaveen, kanssa.

Pohojosen vaikuttajat on oppilaiden osallistava alueyhteistyöryhmä, johan oppilaskuntamme jäseniä kuuluu. Pohojosen vaikuttajat esittävät koulunsa aloitteen vuosittain järjestettävässä kaupunkikokouksessa.

Kummitoiminta ja tukioppilaat

Koulullamme ensimmäisen luokan oppilaat saavat tuekseen kummioppilaan ylemmiltä luokilta. Kummi perehdyttää ekaluokkalaisen koulun tiloihin ja tapoihin. Kummitoimintaa jatketaan erilaisten yhteisten oppituntien ja tapahtumien puitteissa. Usein kummitoiminnasta kehittyy pitkäaikaisia ystävyyssuhteita oppilaiden välille.

Tukioppilastoiminta on peruskoulussa tapahtuvaa nuorten vertaistukea.
Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat koulutetaan tehtäväänsä.

Toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen ohjaaja. Nuoret tukevat toisiaan keskustelemalla ja järjestämällä yhteistä toimintaa, mikä lisää nuorten välistä vastuuntuntoa, vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteistyötä koulussa.