Järjestyssäännöt

Pateniemen yhtenäis­koulun järjes­tys­säännöt


1) Järjes­tys­sääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

2) Oppilaan oikeudet ja velvol­li­suudet (Peruso­pe­tuslaki § 35, 36)

Oppilaalla:

on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta

on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti

on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti

on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä.
 

3) Turval­lisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen


    1)   Hyvän käytöksen tunnus­merkit

        - Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti.

        - Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita. Noudatan hyviä ruokailutapoja.

        - Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa.

        - Minulla on asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet).

        - En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työni lähteet näkyviin.

        - Kiusaaminen ei ole sallittua missään muodossa.

    2)   Oleskelu ja liikkuminen

        Koulumatkat:

        - Noudatan liikennesääntöjä.

        - Käyttäydyn ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia kohtaan.

        - En poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

       Koulukohtaisesti päätettäviä asioita:

        - Suositellaan pyöräilykypärän käyttöä koulumatkoilla. Koulupäivän aikana tapahtuvassa pyöräilyssä käytetään pyöräilykypärää (alakoulu).

        - Käyttäydyn asiallisesti ja toiset huomioiden linja-autopysäkillä.

    3)   Siisteydestä ja ympäristöstä huoleh­timinen

        - Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa

        - Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani sotkut tai vauriot koulun      omaisuudelle.

      4)  Turval­lisuus

        - En tuo kouluun koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä

        - Ylläpidän omalla käyttäytymiselläni yhteistä turvallisuutta

        - Jätän koulumatkan kulkemiseen tarkoitettu välineet niille osoitetuille paikoille.

        - En pyöräile tai aja sähköpotkulaudalla koulun pihalla koulupäivän aikana.

    5)   Tietokoneen, matkapu­he­linten ja muiden mobiili­lait­teiden käyttö

        - Oppituntien aikana käytän mobiililaitteita vain opiskelutarkoitukseen ja vain opettajan luvalla.

        - Alakoululla mobiililaitteita ei käytetä välituntisin. (Sovittu vanhempainyhdistyksen kanssa.)

    6)  Päihteet ja vaaralliset esineet

        - Päihteet ja tupakka ovat kiellettyjä.

        - En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita.

4) Järjes­tys­sääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35, 36)

        - opettajan nuhtelu tai puhuttelu

        - luokasta poistaminen

        - kasvatuskeskustelu

        - jälki-istunto, enintään kaksi tuntia

        - kirjallinen varoitus

        - määräaikainen erottaminen
 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.