Kielet

Oulun kaupungin kieliohjelma on laadittu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, ja se on osa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia. Kieliohjelman tavoitteena on taata lapsille ja nuorille laaja ja monipuolinen kielitaito tasapuolisesti kaupungin eri alueilla sekä tarjota kielijatkumoja syvällisen kielitaidon varmistamiseksi.

Peruskoulussa opiskeltavat kielet

A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, jonka opiskelu alkaa 1. luokalla uuden kieliohjelman mukaisesti, v. 2020 alkaen. Kieli valitaan oman tulevan koulun A1-kielitarjonnasta. Pateniemen koulussa on perinteisesti ollut tarjolla A1-kieleksi englanti ja ranska. Kielitarjonta voi vaihtua vuosittain.
 

Toisen, vapaaehtoisen A-kielen (A2) voi aloittaa 5. luokalla, mutta v. 2019 peruskoulun aloittaneet oppilaat valitsevat vapaaehtoisen A2-kielen jo 3. luokalla, ja sen opiskelu alkaa heillä 4. luokalla. A2-kielen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti ja valinta on sitova. Valinnaisen A2-kielen tarjonta vaihtelee vuosittain. Pateniemen koulussa on perinteisesti ollut tarjolla saksa, espanja tai ranska. Yleensä tarjolla on kolme kieltä. 


B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa 6. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.


B2-kieli on vapaaehtoinen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. B2-kieli on Pateniemen koulussa valinnan mukaan ranska tai saksa. B2-kielten tarjonta vaihtelee vuosittain.

Pohjoissaamea voi opiskella perusopetusta täydentävänä opetuksena kaksi viikkotuntia 1.–9. luokilla lähiopetuksena Kastellin koululla. Oulu on mukana myös koltan- ja inarinsaamen etävälitteisen opetuksen pilotissa.

Maahanmuuttajaoppilas osallistuu suomi toisena kielenä -opetukseen, mikäli hänen kielitaitonsa ei riitä suomi äidinkielenä -tasoiseen opiskeluun. Oulun kaupungissa oman äidinkielen opetusta järjestetään kaikille maahanmuuttajaoppilaille, mikäli saman kieliryhmän oppilaita on vähintään kuusi.

Lue tästä lisää vieraiden kielten opiskelusta.