Musiikkiluokka

Pateniemen koulun musiikkiluokat

"Musiikilla on taideaineena keskeinen tehtävä oppilaan tunne-elämän kasvun ja luovuuden tukemisessa. Musiikin erikoisluokkaopetus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia yhteistoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Yhteistoiminnassa saadut kokemukset lisäävät turvallisuuden tunnetta ja tukevat näin oppilaan myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Uteliaisuuden herättäminen, leikinomainen toiminta ja iloinen yhdessäolo ovat edellytyksiä oppilaan luovan musiikillisen ajattelun kehittymiselle. Musiikkiluokkien ensisijaisena tavoitteena ei ole kasvattaa musiikin ammattilaisia, vaan monipuolisesti musiikkia harrastavia ihmisiä."
 Oulun kaupungin 3.-9. musiikkiluokkien opetussuunnitelma

 

Musiikkiluokkatoiminta koulullamme on tavoitteellista Oulun kaupungin 3.-9. musiikkiluokkien opetussuunnitelman mukaista opetusta. Musiikin erikoisluokalla opiskellaan musiikkia 4-6 viikkotuntia jokaisella luokka-asteella. Opiskeluun kuuluu mm. laulu, soitto, orkesterisoitto, säveltapailu ja

musiikinteoria sekä musiikkiliikunta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateniemen koulussa aloittaa 3 lk musiikin erikoisluokka syksyllä 2019. Haku musiikin erikoisluokalle on käynnissä 21.1.-3.2.2019 Wilma-järjestelmässä.

Erikoisluokille hakemisesta ja niillä opiskelusta on kerrottu tarkemmin Oulussa koulussa - perusopetuksen oppaassa 2019 - 2020

Katso myös info ja tärkeät päivämäärät erikoisluokkien verkkosivulta.

Alakoulun musiikin erikoisluokkien info järjestettiin 15.1.2019 Myllyojan koululla. Tässä yhteenveto infotilaisuudesta.

Oulun kaupungin 3.-9. musiikkiluokkien opetussuunnitelma