Oppilashuolto

Pateniemen koululla kokoontuu kerran viikossa oppilashuoltoryhmä, jonka tarkoituksena on tukea oppilaan koulunkäyntiä yleisen, tehostetun tai erityisen tuen keinoin ja moniammatillisen asiantuntijaryhmän avulla.

Oppilashuoltoryhmään kuuluu koululääkäri, kouluterveydenhoitaja Päivi Kinnunen, koulupsykologi Marit Kettunen, koulukuraattori Heikki Nevala, koulun rehtori Matti Kuivamäki, apulaisjohtaja Jussi Koskelo, koulun erityisopettajat ja tarvittaessa koulun opettajakuntaa, oppilaan huoltajia, oppilaan hoidosta vastaavat henkilöt tai lastensuojelun työntekijä.

Oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee käsiteltävien asioiden mukaan.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaan tukeminen on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Jokainen opettaja eriyttää opetustaan. Tämä tarkoittaa sitä, että opetuksessa on sopivaa ainesta sekä perusasioita opiskeleville että haastavampia tehtäviä kaipaaville oppilaille. Aina tämä ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan lisää tukea.

 

Erityisopetus

Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oppilas saa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea opiskeluunsa.  Oppilaalla on oikeus erityisopetukseen, joka toteutuu koulun laaja-alaisen erityisopettajan ohjauksessa koulutuntien aikana.

 

Pienryhmät

Koulussamme toimii tehostetun tuen alueelliset pienryhmät 1.-3. ja 4.-5. sekä 6.-7. -luokkien oppilaille. Ryhmät on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat kasvunsa, oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi pienemmän opetusryhmän ja yksilöllisempää opetusta.

 

Alueellisiin pienryhmiin haku tapahtuu keskitetysti keväällä. Tarpeita ilmenee kuitenkin myös lukukauden aikana. Koulun oppilashuoltoryhmä yhdessä huoltajien kanssa keskustelee lapselle sopivista tukitoimista. Kesken lukuvuoden ilmenneitä pienryhmätarpeita koordinoi aluekoordinaattori.

 

JOPO-luokka

Yläkoulussa toimii joustavan perusopetuksen luokka. Jopo-luokassa nuoret saavat yksilöllisen opinpolun ja moniammatillista tukea 8. -luokalta jatko-opintojen käynnistymiseen saakka. Jopo-luokalle haetaan erillisellä hakemuksella. Luokassa työskentelee erityisopettaja yhdessä nuoriso-ohjaajan kanssa.