Oppilaskunta

Koulumme jokainen oppilas kuuluu oppilaskuntaan. 2.-9.luokilta on valittu oppilaskunnan edustajisto. Edustajat kokoontuvat säännöllisesti.

 Yhdeksäsluokkalaiset jäsenet toimivat koko oppilaskunnan hallituksena, kuudennen luokan hallituksen jäsenet johtavat toimintaa alakoulun puolella. Oppilaskuntaa johtaa vaaleilla valittu puheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan.  Alakoulun puheenjohtajana toimii edustajien valitsema kuudesluokkalainen.

Oppilaskunta ideoi opettajakunnan pyynnöstä ja oppilaiden aloitteiden pohjalta koulunkäyntiin ja viihtyvyyteen liittyviä asioita, tapahtumia ja toimintaa. Se tekee  esityksiä  joko johtajistolle tai opettajakunnalle.

Oppilaskunta  tukee oppilaiden välistä vuorovaikutusta ja opettaa osallistuvaa ja aktiivista suhtautumista yhteiskunnalliseen toimimiseen.  Yhteistyötä tehdään myös vanhempainyhdistyksen, Haaveen, kanssa.

Pohojosen vaikuttajat on oppilaiden osallistava alueyhteistyöryhmä, johan oppilaskuntamme jäseniä kuuluu. Pohojosen vaikuttajat esittävät koulunsa aloitteen vuosittain järjestettävässä kaupunkikokouksessa.

PoVa = Pohojosen Vaikuttajat

http://www.nettinappi.fi/vaikuttajaryhmat/alueryhmat/pova-pohojosen-vaikuttajat/