Oppilaskunta

Koulumme jokainen oppilas kuuluu oppilaskuntaan. 2.-9.luokilta on valittu oppilaskunnan edustajisto. Edustajat kokoontuvat säännöllisesti.

 Yhdeksäsluokkalaiset jäsenet toimivat koko oppilaskunnan hallituksena, kuudennen luokan hallituksen jäsenet johtavat toimintaa alakoulun puolella. Oppilaskuntaa johtaa vaaleilla valittu puheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan.  Alakoulun puheenjohtajana toimii edustajien valitsema kuudesluokkalainen.

Oppilaskunta ideoi opettajakunnan pyynnöstä ja oppilaiden aloitteiden pohjalta koulunkäyntiin ja viihtyvyyteen liittyviä asioita, tapahtumia ja toimintaa. Se tekee  esityksiä  joko johtajistolle tai opettajakunnalle.

Oppilaskunta  tukee oppilaiden välistä vuorovaikutusta ja opettaa osallistuvaa ja aktiivista suhtautumista yhteiskunnalliseen toimimiseen.  Yhteistyötä tehdään myös vanhempainyhdistyksen, Haaveen, kanssa.

Pohojosen vaikuttajat on oppilaiden osallistava alueyhteistyöryhmä, johan oppilaskuntamme jäseniä kuuluu. Pohojosen vaikuttajat esittävät koulunsa aloitteen vuosittain järjestettävässä kaupunkikokouksessa.

PoVa = Pohojosen Vaikuttajat

http://www.nettinappi.fi/vaikuttajaryhmat/alueryhmat/pova-pohojosen-vaikuttajat/

Kummi- ja tukioppilaat

Kummitoiminta

Koulullamme ensimmäisen luokan oppilaat saavat tuekseen kummioppilaan ylemmiltä luokilta. Kummi perehdyttää ekaluokkalaisen koulun tiloihin ja tapoihin. Kummitoimintaa jatketaan erilaisten yhteisten oppituntien ja tapahtumien puitteissa. Usein kummitoiminnasta kehittyy pitkäaikaisia ystävyyssuhteita oppilaiden välille.

 

Tukioppilastoiminta on peruskoulussa tapahtuvaa nuorten vertaistukea.
Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat koulutetaan tehtäväänsä.

Toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen ohjaaja.Nuoret tukevat toisiaan keskustelemalla ja järjestämällä yhteistä toimintaa, mikä lisää nuorten välistä vastuuntuntoa, vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteistyötä koulussa

Oppilaskerhot

PATENIEMEN KOULUN KERHOTOIMINTA lv 2018-2019

1. Oppilaiden omat ideat toiminnaksi pitkillä välitunneilla

Koulumme 5.-8. luokkalaisia on koulutettu liikuntatutoreiksi. He ohjaavat nyt pitkien välituntien tapahtumia. Tutorit ovat tehneet mielipidekyselyn oppilailta välituntitoiminnoista. Oppilaiden ohjauksessa välituntisin pelataan, leikitään, temppuillaan ja kisataan haasteturnauksia.

2. Oppilaiden omat ideat toiminnaksi oppilaiden omissa kerhoissa

Kerhotoimintamme monipuolistui rajusti, kun oppilaat itse saivat perustaa omia kerhojaan. Nämä kerhot ovat neljän viikon periodikerhoja keskiviikkoisin kello 14-15. Paikalla on aina aikuisia kerhojen valvojina. Kerhojen ohjauksesta ja sisällöstä vastaavat oppilaat itse. Kerhojen vetäjiksi on voinut ilmoittautua kuka tahansa koulumme oppilas, siispä jopa ensimmäisen luokan oppilaat ovat pitäneet omia kerhojaan. Oppilaiden pitämissä kerhoissa on aina aikuinen valvomassa.

Oppilaskerhot  aina keskiviikkoisin klo 14.15-15. Oppilaskerhojen sisällöistä tiedotetaan koteihin wilma-viestinä.

 

3. Opettajien ohjaamat kerhot

Matematiikka-kerho 2-3 lk, Kaija-ope.
muista kerhoista ilmoitetaan myöhemmin.

4. Muut kerhot

muista kerhoista ilmoitetaan myöhemmin.