Rehtorin terveiset

Rehtorin tervehdys

Tervetuloa aloittamaan kouluvuotta 2018–19!

 

Kouluvuosi on aloitettu rauhallisissa merkeissä. Uusia oppilaita on tullut paljon lisää. Koulun oppilasmäärä on kasvanut n. 30 oppilaalla viime vuoteen verrattuna ja ensimmäiset Pateniemenrannan tulevan vuoden aikana taloaan rakentavat perheet ilmoittelevat lapsiaan kouluumme. Mielenkiinnolla seuraamme Pateniemenrannan rakentamista ja oppilasmäärän kehittymistä.

 

Oulun kouluissa on lukuvuoden painopisteinä uuden opetussuunnitelman toteuttaminen. Koulussamme kaikki luokka-asteet avaavat oppilaille ja huoltajille keskeisiä tavoitteita ja monipuolista arviointia. Oppilaiden digitaitojen kehittämistä viemme eteenpäin suunnitelmallisesti. Puutteet välineissä haastavat tässä asiassa kouluamme kovasti. Hyvinvointia ja osallisuutta edistämme mm. kuukausittaisten tunnetaitoteemojen avulla ja oppilaskunnan ja oppilaiden aktiviteettien kautta. Kaikista em. asioista lisää vanhempainilloissa ja mm. Haaveen kuukausittaisissa kokoontumisissa.

 

Opetushallituksen ohjeiden pohjalta koulut tarkentavat tiedottamista uskonnollista tilaisuuksista kouluissa. Uskonnollisia tapahtumia ovat pääasiassa seurakunnan päivänavaukset ja joulu/kevätkirkot. Muista uskonnollisista tilaisuuksista tiedotamme erillisillä tiedotteilla. Lähetämme asiasta Wilma-viestin huoltajille ja pyydämme oppilaan huoltajaa ilmoittamaan kertaluonteisesti, mikäli oppilas ei osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin. Tulevaisuudessa huoltajat ilmoittavat Wilman oppilastiedoissa osallistumisestaan uskonnollisiin tapahtumiin.

Joihinkin juhliin voi sisältyä myös uskontoon viittaavia elementtejä. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan tällaiset juhlatraditiot ovat osat suomalaista kulttuuria. Juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren (esim. Suvivirsi) laulamisen johdosta juhlaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden mukaisesti pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena.

Myös oppilaiden kuvaamista kouluissa ja kuvien julkaisua sosiaalisessa mediassa ollaan linjaamassa tarkemmin. Tietosuojan näkökulmasta valokuva on henkilötieto. Asiaa selvitetään SIKUssa tarkemmin ennen linjausta. Tällä hetkellä ohjeistuksena on, että koulun juhlissa saa kuvata (ensisijaisesti omaa lasta) omaan käyttöön, mutta kuvia ei saa jakaa esim. somessa. Mikäli koulu julkaisee tunnistettavaa kuvamateriaalia esim. koulun kotisivulla, kysytään siihen lupa huoltajilta.

 

 

Hyvää kouluvuotta toivottaen                 Matti Kuivamäki, rehtori