Pohjoista kirjallisuutta
Nuottikirjasto
Naxos
Naxos Music Library Jazz
Musiikkikirjastot

Ynnin Pojat

[Kuva: Ynnin Pojat]

Kuva: Juha Valkama.


Ynnin Pojat on sekaääninen poikakuoro, joka on perustettu vuonna 1975. Kuoron perustamiseen vaikutti Rokualla pidetty laululeiri, jonka johtajana toimi Antero Alikoski. Laululeirille osallistui noin 30 laulamisesta innostunutta poikaa.

Ynnin Poikien nykyiseen kokoonpanoon kuuluu 23 laulajaa, jotka ovat iältään 8-18-vuotiaita. Kuoron ohjelmiston laajentuessa ja sen vaativuuden kasvaessa, Ynnin Pojille perustettiin harjoituskuoro Junnut syksyllä 1986. Nykyisin harjoituskuoroon kuuluu 10 laulajaa, jotka ovat iältään 7-9-vuotiaita.

Kuoron taustajärjestönä toimii Oulun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys (Oulun NMKY ry). Yhdistys pyrkii toiminnallaan kehittämään jäseniään niin fyysisesti, henkisesti kuin hengellisestikin. Länsimaissa NMKY:n toimintamuodot ovat monipuoliset ja antavat erilaisia harrastusmahdollisuuksia (mm. kulttuuri, liikuntakasvatus, musiikki, partio- ja nuorisotyö) kaikenikäisille tytöille ja pojille, naisille ja miehille.

Ynnin Poikien perustaja on Antero Alikoski, mutta myös Kalle Juntunen oli merkittävä tekijä kuoron perustamisen kannalta. Antero Alikoski toimi Ynnin Poikien ensimmäisenä kuoronjohtajana vuosina 1975-1987. Hän oli persoonallinen ja innokas kuoronjohtaja. Vuosina 1987-1993 johtajana oli Paavo Männistö. Hänen apunaan toimi Ilkka Eskelinen vuosina 1992-1993. Vuodet 1993-1995 Ynnin Poikia johti Marjaana Argillander.

Vuonna 1995 kuoronjohtajaksi tuli Oulun normaalikoulun musiikin lehtori Paula Westerlund. Hän toimi jo 1980-luvun lopulla harjoituskuoro Junnujen vetäjänä. Westerlund jättäytyi pois Ynnin Poikien johtajan paikalta vuoden 2003 kesällä. Siitä lähtien Ynnin Poikia on johtanut virolaissyntyinen Mihkel Koldits. Harjoituskuoro Junnujen kuoronjohtajana toimii Noora Kataja. Ennen häntä Junnuja ovat vetäneet Pia Kaitasuo yhdessä varttuneempien poikien kanssa, Paavo Männistö, Marjaana Argillander, Paula Westerlund, Minna Kuivasmäki, Seija Juntunen ja Minna Sipola.


Kuoron toiminta

Ynnin Poikien toiminta on korkeatasoista nuorisotoimintaa, joka ottaa huomioon tavoitteelliset, kasvattavat ja taiteelliset näkökulmat. Kuoron hallinto koostuu johtokunnasta, vanhempainneuvostosta ja kuoroneuvostosta. Johtokunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu muun muassa valvoa kuoron talouden hoitoa, valita kuorolle toimihenkilöt sekä taata niin kuoronjohtajalle kuin kuorolaisille mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset. Lisäksi johtokunnan puheenjohtaja toimii kuoron virallisena edustajana. Vanhempainneuvostoon kuuluu sekä edustus- että harjoituskuoron laulajien vanhempia. Vanhempainneuvosto vastaa varainhankintatempauksista sekä leirien ja esiintymistilanteiden käytännön järjestelyistä. Kuoroneuvoston tehtävänä on huolehtia muun muassa tiedottamisesta, nuotistosta ja esiintymisasuista. Lisäksi kuoroneuvosto toimii kuorolaisten edustajana ja tuo heidän mielipiteensä esille esimerkiksi johtokunnassa. Myös kuoronjohtajalla on erittäin suuri painoarvo päätettäessä kuoron toiminnasta.


Laulajaksi Ynnin Poikiin

Ynnin Poikien laulajien vaihtuvuus ei ole kovin suurta. Uudet laulajat aloittavat kuorossa noin 7-9-vuotiaina. Kuoroharrastuksen katkaisee vasta opiskelu tai armeija 17-19-vuotiaana. Vain harva kuoron laulajista lopettaa kuorouransa kesken kaiken. Laulajien vähäinen vaihtuvuus auttaa myös kuoron kehittymisessä. Uusia laulajia Ynnin Pojat hakevat säännöllisesti syksyisin ja keväisin toimintakauden alkaessa järjestämällä laulukokeita. Harjoituskuoro Junnuihin hakevilta vaaditaan lukutaitoa ja innostusta kuoroharrastusta kohtaan. Edustuskuoro Ynnin Poikien uusille laulajille on eduksi, jos he omaavat nuottien lukutaidon. Lisäksi muu musiikillinen harrastus on suositeltavaa, mutta se ei ole vaatimus kuoroon pääsemiseksi. On myös tärkeää, että laulajat ovat motivoituneita ja sitoutuneita kuoron toimintaan.


Harjoitteleminen

Ynnin Poikien perustamisesta lähtien kuoro on harjoitellut vähintään kerran viikossa. Harjoittelun ja korkealle asetettujen haasteellisten tavoitteiden ansiosta kuoro kehittyi taidoiltaan nopeasti jo alkuvaiheessa. Vuosina 1993-1995 kuoronjohtajana toiminut Marjaana Argillander toi Ynnin Poikien harjoitteluun Alexander-tekniikan keinoja. Argillander kiinnitti erityisesti huomiota kuorolaisten äänenkäytön ohjaukseen, jota hän kehitti muun muassa pienryhmäkoulutuksella. Kun kuoronjohtajaksi tuli vuonna 1995 Paula Westerlund, alkoi kuoro harjoitella kahdesti viikossa. Lisäksi Ynnin Pojille alettiin järjestää vähintään neljä viikonlopun mittaista laululeiriä vuodessa sekä yksi kesäleiri.

Ynnin Pojat harjoittelee edelleen kahdesti viikossa, yhteensä lähes viiden tunnin ajan. Lisäksi muita harjoituksia pidetään tarpeen mukaan. Laulutaitojen harjoittelun lisäksi kuoronjohtaja Mihkel Koldits on pyrkinyt tuomaan kuorolaisten musiikin teorian tuntemuksen hyvälle perustasolle opettamalla kuorolaisille termistöä ja nuotinlukutaitoa. Viikoittaisten harjoitusten lisäksi kuorolaisille järjestetään vuodessa neljä viikonlopun kestävää laululeiriä. Leireillä ja tarvittaessa myös harjoituksissa pidetään stemmaharjoituksia. Myös harjoituskuoro Junnut harjoittelee säännöllisesti kokoontumalla kerran viikossa 1,5 tunniksi.


Esiintyvä Ynnin Pojat

Ynnin Pojat on esiintynyt paljon Suomessa ja tehnyt useita esiintymismatkoja ulkomaille. Kuoro konsertoi säännöllisesti. Vuosittaisia esiintymisiä kertyy lähes kolmekymmentä. Vuosittaiset pääkonsertit ovat äitienpäiväkonsertti ja joulukonsertti. Kummallakin konsertilla on jo pitkät perinteet; joulukonsertti on pidetty vuodesta 1976 ja äitienpäiväkonsertti vuodesta 1977 lähtien. Ynnin Pojat esiintyy pääsääntöisesti kirkoissa ja konserttisaleissa. Lisäksi kuoro avustaa säännöllisesti jumalanpalveluksissa. Ynnin Poikien toimintaan kuuluu myös erilaisiin kuorotapahtumiin osallistuminen.

Ynnin Pojat tekee vuosittain konsertti-, festivaali- ja kilpailumatkoja. Esiintymismatkat suuntautuvat myös ulkomaille, mutta kuitenkin lähinnä Euroopan alueelle. Ynnin Pojat on käynyt esiintymässä muun muassa Englannissa, Israelissa, Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä ja Turkissa. Viimeisimmän ulkomaan konserttimatkan kuoro teki vuonna 2001, kun kuoro konsertoi Unkarissa ja osallistui Virossa Tarton kansainvälisille poikakuoropäiville. Kesällä 2005 Ynnin Pojat osallistui nuorisokuorotapahtumaan Espanjassa, ja samaan vuoteen mahtui myös tiernapoikaesityksiä Saksassa.

Ynnin Pojat on koko 30-vuotisen historiansa ajan vaalinut oululaista tiernapoikaperinnettä. Vuosittain kuorolaisten keskuudesta kootaan kahdesta kolmeen tiernapoikaryhmää. Kuoro harjoittaa tiernapoikaperinnettä varsinaisen kuorotoiminnan ulkopuolella ja tiernapoikakausi sijoittuu syys-joulukuulle. Tiernapoikaryhmät kiertävät keikoilla ja osallistuvat tiernapoikakilpailuihin. Kuoron tiernapojat esiintyvät pääasiallisesti seurakuntakotien ja yritysten tilaisuuksissa, mutta lisäksi heidät voi nähdä viikonloppuisin esiintymässä myös ravintoloissa.

Ynnin Pojat on osallistunut menestyksekkäästi erilaisiin kuorotapahtumiin. Kuoron tiernapoikaryhmät ovat osallistuneet usein Oulun Tiernapoikakilpailuihin saavuttaen useita ykkössijoja ja kunniamainintoja. Esimerkiksi vuonna 2003 kuoron kokoonpano voitti Tiernapoikakilpailun päästen Brysseliin esiintymään muun muassa Euroopan komissioon Erkki Liikasen kabinettiin. Vuoden 1999 kansainvälisessä Tampereen Sävel –kuorokatselmuksessa Ynnin Pojat arvioitiin parhaaksi suomalaiseksi poikakuoroksi. Vuonna 2001 kuoro sai Tampereen Sävel –kuorokatselmuksessa kolme pronssileimaa. Ynnin Pojat on saanut myös toisenlaisia palkintoja, vuonna 1995 Mannerheimin Lastensuojeluliitto myönsi kuorolle Vuoden kasvattaja palkinnon.


Musiikillinen yhteistyö

Ynnin Pojat tekee musiikillista yhteistyötä Oulun NMKY:n kaikkien kuorojen ja musiikkiosastojen (Fröökynät, Mieslaulajat ja puhallinyhtye Vaskiveikot) kanssa. Yhteiskonsertteja järjestetään vuosittain: Ynnin kevätmatinea maaliskuussa, Vapputapahtuma Lyseolla, Ynnin kirkkomusiikki-ilta lokakuussa ja Ynnin itsenäisyyspäivän sävelhartaus.

Lisäksi Ynnin Pojat on tehnyt yhteistyötä Oulun kaupunginteatterin kanssa. Kuorosta oli laulajia mukana Giacomo Puccinin oopperan La Bohèmen kuorokokoonpanossa vuonna 2002. Oopperakuorossa oli Ynnin Poikien lisäksi laulajia Oulun Fröökynöistä, Kirjosista ja Tuiran kamarikuorosta. Ynnin Pojat oli mukana myös vuonna 1996, kun Oulun kaupunginteatterissa esitettiin Tosca-oopperaa. Vuonna 2005 Ynnin Pojat oli mukana Olli Kortekankaan Messenius ja Lucia -oopperassa.


Kuoron musiikki

Ynnin Poikien ohjelmisto on hyvin laaja kattaen useita musiikin tyylilajeja. Kuoro esittää kirkkomusiikkia keskiajalta nykypäivään. Ohjelmistoon kuuluu esimerkiksi J.S. Bachin, G.P. da Palestrinan ja J.A. Pertin sävellyksiä. Suomalaisia 1800- ja 1900-luvun säveltäjiä ohjelmistossa edustavat muun muassa P.J. Hannikainen ja F. Pacius. Kuoro pyrkii tuomaan esiin myös nykypäivän säveltäjien musiikkia, joka sisältää esimerkiksi puhekuoro-osuuksia ja erilaisia liikunnallisen ilmaisun muotoja. Ohjelmistoon kuuluu myös kansanlauluja ympäri maailmaa. Kevät- tai Vappukonserttien kevennyksinä kuoro on tarjonnut yleisölle esimerkiksi musikaalisävelmiä tai jazzahtavia kappaleita.

Kuoronjohtaja Mihkel Kolditsin myötä Ynnin Poikien ohjelmisto on muuttunut hieman kuorolaululle perinteisempään suuntaan. Aikaisemmin kuoron ohjelmisto oli huomattavasti modernimpaa ja viihteellisempää. Koldits on myös pyrkinyt asteittain lisäämään ohjelmiston haastavuutta, jotta kuoron taidot kehittyisivät.

Ynnin Pojille on sävelletty kaksi kantaesitystä. Vuonna 2000 kuoro tilasi Olli Kortekankaalta teoksen nimeltä Iloveisu. Saksalainen säveltäjä Conrad Mischi omisti vuonna 2000 Ynnin Pojille motetin Laulakaa herralle uusi laulu.


Äänitteet

Tähti se kulukeepi. RCA, p1977. Tiernapoikaesitys. Kuoroa johtaa Antero Alikoski.
Miesten ja poikien virsi. Herättäjäyhdistys, p1978. Ynnin Pojat yhdessä Oulun NMKY:n Mieslaulajien kanssa.
Sydämeni laulu. Finngospel, p1982. Kuoroa johtaa Antero Alikoski.
On kaunis synnyinmaamme. Ynnin Pojat, p1989. Äänitteellä kuoroa johtaa Paavo Männistö.
Että he kaikki olisivat yhtä: Oulun NMKY:n 100-vuotisjuhlaäänite. Oulun NMKY ry, p1996
Ynnin Pojat esiintyy äänitteellä kappaleissa Ave maris stella; Hiljaa niin kuin kaste; Ilta on tullut; Kanteleeni; Luojani; On kaunis synnyinmaamme sekä Rukous. Kuoronjohtajina toimivat Antero Alikoski, Paavo Männistö ja Paula Westerlund.
Laulakaa, portit aukaiskaa. Herättäjäyhdistys, p1998. Kuoroa johtaa Paula Westerlund.
Tiernapojat oululaisittain. Oulun NMKY:n poikakuoro Ynnin Pojat, p1999.
Katselen Golgatalle. Oulun konservatorio, p1999. Ynnin Pojat esiintyy äänitteellä yhdessä Oulun konservatorion kirkkomusiikkiosaston kuoron kanssa kappaleessa Hyvä paimen: koraalikantaatti.
Raatinsaaren joulu. Ynnin poikien ja Oulun Fröökynien yhteislevy. 2010.

Ynnin Pojat on mukana Oulun oopperan Messenius ja Lucia -äänitteellä. Ondine, 2006.

Lähteet:

Aho, Esko. Ynnin Pojat saa uuden vetäjän: Mihkel Koldits tulee Paula Westerlundin tilalle Oulun poikakuoropäivien jälkeen. Kaleva 25.5.2003.
Aho, Esko. Vanhat eväät, maku tuore: Helena Juntunen tuo La Bohémeen maailmanluokan herkkyyttä ja taitoa; oopperan ensi-ilta. Kaleva 20.1.2002.
Ansioluettelo Ynnin Pojat.
Juntto, Anssi. Kummat kulkijat komissiossa: tierna-aate vietiin Ynnin poikien voimin Keski-Eurooppaan. Kaleva 12.12.2003.
Karling, Niina. Jyri ryhtyy joulun alla Knihtiksi. Kaleva 20.11.2003, Peto-liite.
Oulun NMKY http://www.onmky.fi/historia.htm Hakupäivä 11.2.2005.
Myllylä, J. Poikakuoro Ynnin Pojat 1975-2000. Oulu : Oulun NMKY:n Poikakuoro Ynnin Pojat.
Tuulos, Jyri: Re: Ynnin Poikien kysymykset. Vastaanottaja: Katja Isokääntä. 19.4.2005.
Tuulos, Jyri: Poikakuoro Ynnin Pojat. Oulun Ynni 110 vuotta. Forum24-lehden liite 21.2.2006. 

OUTI-verkkokirjasto 

OUTI-verkkokirjasto

– lainat ja haku