From this link you will find information about Ritaharju Community Centre

 

 

Brasilian document about Ritaharju school (Portuguese/Finnish/English)

Brasilialaisen tuotantoyhtiön dokumentti Ritarjun koulusta 

Web-sisällön esitys

Star Strategy of Ritaharju