Kodin ja koulun yhteistyö

Koulussamme kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön on monia menetelmiä. Opettajien ja vanhempien välistä keskustelua voidaan käydä  Wilman kautta ja tarvittaessa puhelimitse tai henkilökohtaisissa keskusteluissa. 

Syksyisin eri luokka-asteilla pidetään vanhempainiltoja, joissa keskitytään yleisiin ja kyseistä luokkaa koskeviin asioihin. Vuoden mittaan järjestetään myös teemakohtaisia vanhempainiltoja liittyen koulunkäynnin aloittamiseen ja kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle siirtymiseen. Yläkoulun puolella vanhempainiltoja järjestetään myös valinnaisaineisiin ja jatko-opintoihin liittyen. 

Koulun nettisivuilta vanhemmat saavat paljon tietoa koulumme toiminnasta sekä kaikkien koulussamme toimivien henkilöiden yhteystiedot. 

Kodin ja koulun väliset keskustelut

Kehitys-ja arviointikeskustelut sekä Lapset puheeksi-keskustelu 1. ja 7. luokan vanhemmille ovat yksi tapa kodin ja koulun yhteistyölle. Keskusteluissa vanhemmat kuulevat opettajien terveiset lapsensa koulunkäynnistä. Vanhemmilla on hyvä mahdollisuus myös kysellä mieleen tulleita asioita.  

Ritaharjun koulussa kehityskeskustelua ja Lapset puheeksi-keskustelua tarjotaan syyslukukauden alussa.

1.-4.luokkalaisten väliarviointikeskustelut käydään tammikuussa. Keskustelut ajoitetaan tietylle aikavälille koko koulussa. Opettajat ilmoittavat varattavat ajat valitsemallaan tavalla.

Vanhempaintoimikunta

Koulullamme toimiva vanhempaintoimikunta tukee ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhempaintoimikunta tuo esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa ja kerää ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi.

Vanhempaintoimikunnan tapaamisiin ja toimintaan ovat kaikki oppilaiden huoltajat tervetulleita, esittelyjuliste löytyy tästä alta.