Oppilaanohjaus

Oppilaan ohjausta tekevät kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan. Luokilla 7-9 oppilaanohjaus on oppiaine, jonka opettajana toimii opinto-ohjaaja. Luokkamuotoista oppilaanohjausta on 7. luokalla 0,5 viikkotuntia, 8. luokalla 1 viikkotunti ja 9. luokalla 1 viikkotunti. Lisäksi Ritaharjussa toteutetaan yksilöohjausta ja tarvittaessa pari- tai pienryhmäohjausta.

Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan persoonallista kasvua ja kehitystä siten, että oppilaan opiskeluvalmiudet sekä sosiaaliset taidot kehittyvät ja elämänhallintataidot lisääntyvät. Oppilas ja huoltaja saa oppilaanohjauksen avulla tietoa opiskelutaidoista, valinnaisaineista ja niiden merkityksestä oppimiselle ja tulevaisuudelle. Oppilaanohjaus antaa myös eväitä jatko-opintoihin hakeutumiseen ja niissä pärjäämiseen. Lisäksi oppilaat saavat Ritaharjun koulussa koko peruskoulun ajan työelämävalmiuksia ja oppilaanohjauksessa tietoa työelämään siirtymisestä.

Ohjaus ja tiedon kulku korostuvat erityisesti opintojen nivelvaiheissa, kuten siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja peruskoulusta toiselle asteelle.


Ritaharjun Ohjausareena sisältää opinto-ohjaukseen liittyvää tietoa oppilaille, vanhemmille ja työelämälle. Lisätietoa työelämään tutustumisesta eli TET:stä löytyy myös Oulun kaupungin perusopetuksen sivuilta. Lisäksi tietoa valtakunnallisesta toisen asteen koulutuksen yhteishausta löytyy perusopetuksen oppilaanohjauksen sivulta.

Opinto-ohjaajamme ovat Nina Heikkinen, puh. 050-592 85 28, nina.heikkinen(at)eduouka.fi ja Susanna Maskulainen susanna.maskulaineATeduouka.fi; p. 040 6838166